Média


Aero Vodochody začíná psát novou kapitolu s novými majiteli

2020-06-11

Společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. („Aero“) po třinácti letech mění vlastníka. Skupinu firem, do níž Aero náleží, koupila od skupiny Penta společnost AERO Investment Partners Zrt, zaregistrovaná v Maďarsku. Jedná se o společný podnik firmy AERO International s.r.o., člena skupiny OMNIPOL a renomovaného investora z Maďarska. Skupina OMNIPOL bude zodpovědná za budoucí manažerské vedení společnosti.

Více informací >

Podpisem smlouvy 11. června 2020 byl stvrzen převod 100 % akcií holdingu vlastnícího tradiční českou leteckou společnost Aero Vodochody firmě AERO Investment Partners Zrt., Podíl 51 % akcií této společnosti patří zahraničnímu investorovi, kterým je maďarský podnikatel András Tombor, a 49 % akcií patří české společnosti AERO International s.r.o.  Účinnost smlouvy o převodu skupiny Aero podléhá m.j. schválení příslušnými antimonopolními úřady.

Menšinový vlastník, společnost AERO International s.r.o., je v rukou rodiny Hávových, která vlastní skupinu OMNIPOL. Právě skupina OMNIPOL bude zodpovědná za výkon manažerských práv a bude nadále garantem odborného manažerského vedení Aera. Předmětem transakce není společnost Letiště Vodochody a.s., která zůstává v držení dosavadního vlastníka Penty Investments. Právo Aera používat letiště pro svůj rozvoj vyplývá ze smluvního závazku.

„Aero je jednou z nejsilnějších českých značek a pojmem, který v mnoha lidech oprávněně vzbuzuje národní hrdost. Aero má nejen skvělou minulost, ale především také obrovský potenciál do budoucna. Chceme navázat na tradici společnosti a navrátit jí věhlas na českém i světovém trhu. Budeme rozvíjet všechny tři pilíře činnosti Aera, podporu uživatelů letounů z produkce firmy, spolupráci s velkými světovými leteckými výrobci a samozřejmě i projekt L-39NG,“ komentuje akvizici Richard Háva.

Skupina OMNIPOL je s Aerem historicky spjata, v průběhu uplynulých dekád byla zodpovědná za vývoz většiny letounů z tamní produkce. Od roku 2015 je OMNIPOL také strategickým partnerem projektu nové generace letounu L-39, L-39NG. Jakožto padesátiprocentní podílník projektu skupina s Aerem v minulých pěti letech již velmi intenzivně spolupracovala.

Nový majoritní vlastník společnosti, pan András Tombor, je zkušený, mezinárodně renomovaný byznysmen, který má mnoho zkušeností s investicemi do perspektivních průmyslových oblastí. Vstup silného zahraničního investora do Aera představuje zásadní příspěvek ke stabilizaci společnosti a zajistí její budoucí rozvoj.

 „V našem portfoliu Aero nepatřilo mezi firmy, které chceme dlouhodobě rozvíjet,“ řekl Marek Dospiva, spoluvlastník Penty Investments. Penta získala Aero v privatizačním tendru v roce 2006, firmu s miliardovou ztrátou změnila během necelých dvou let do prosperující společnosti. Zásadní změnou strategie v roce 2016 rozhodla o návratu Aera k výrobě vlastních letounů a dominantní orientaci na vojenské programy.

O Aeru Vodochody

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a vylepšení civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti vlastních letounů je Aero stálým partnerem řady armádních letectev a má silnou pozici na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny. Díky 11 tisícům letounů, které vyrobilo za sto let své existence, stovkám stále používaných letounů L-39 Albatros sloužících u 60 vojenských provozovatelů i v řadě demo týmů, a zejména díky svému novému letounu L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu s proudovými cvičnými letadly.

V oblasti civilního letectví Aero spolupracuje s největšími leteckými výrobci na široké škále projektů a je partnerem v několika risk-sharingových programech, kde je zodpovědné nejen za výrobu a montáž leteckých celků, ale také za jejich vývoj.


Kontakt pro média:

Marika Přinosilová

ředitelka pro marketing a komunikaci

marika.prinosilova@omnipol.cz

+420 224 011 117


 

 

 

Známe vítěze naší soutěže

2020-05-19

První květnové úterý jsme na twitteru vyhlásili soutěž o prohlídku letounu L-39NG a společnou fotku s pilotem. Včera jsme vyhlásili výsledky a vylosovali tři výherce. Jejich jména i výslednou odpověď naleznete na našem twitteru Omnipol1934.

Více informací >

Soutěžte s námi na twitteru o prohlídku letounu L-39NG

2020-05-11

Sledujte nás na twitteru a vyhrajte prohlídku nového letounu L-39NG s osobním výkladem zkušebního pilota a s památeční fotkou v jeho kokpitu. Ve hře jsou i další věcné ceny od společností Aero Vodochody a Omnipol, tak neváhejte a soutěžte s námi.

Více informací >

Možná jste si už všimli, že jsme nedávno spustili komunikaci na twitteru. Chceme tam s vámi sdílet více aktuálních informací a zajímavostí o všem, co se v našich firmách děje. Rádi bychom proto rozšířili řady našich fanoušků, pro které jsme připravili právě tuto soutěž.

Zadání je jednoduché:

1) sledujte náš twitter @Omnipol1934 – hypertext link na: twitter.com/Omnipol1934

2) správně odpovězte na soutěžní otázku: „Víte, v jakém filmu z roku 1997 si letouny L-39, které jsou s @Omnipol1934 neoddělitelně spjaté, zahrály hlavní roli v úvodní scéně?“ do komentářů pod soutěžním tweetem.

3) retweetněte (sdílejte) náš příspěvek se soutěží
 
Držíme vám palce!


Pravidla soutěže:


I. Obecná ustanovení
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže a splňuje její podmínky.
2. Organizátorem soutěže je společnost OMNIPOL a.s. se sídlem v Praze 1, Nekázanka 880/11, 110 00, IČO 25063138.

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, město bydliště a emailová adresa).
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon”), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže
1. Soutěž probíhá v období od 11. do 17. května 2020 do 24:00 hodin. Losování výherců proběhne v pondělí 18. 5. 2020.
2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře pod soutěžní příspěvek v příslušném období, vylosuje organizátor 3 výherce.

IV. Výhry a jejich předání
1. Předmětem výhry pro 1. vylosovaného soutěžícího – tedy hlavní cena soutěže – je prohlídka proudového letounu L-39NG s osobním výkladem zkušebního pilota a možností vyfotit se v kokpitu letounu na místě prvního pilota, která proběhne na akci Dny NATO v Ostravě 19. - 20. září 2020 po společné domluvě.
Předmětem výhry pro 2. a 3. vylosovaného soutěžícího je balíček dárkových předmětů s motivy L-39NG, Aero Vodochody a Omnipol.
2. Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím osobní zprávy na twitterovém účtu, prostřednictvím kterého se soutěže zúčastnil. Seznam výherců bude následně zveřejněn na twitterovém profilu @Omnipol1934.
3. Výhry 2. a 3. vylosovaného soutěžícího budou předány v sídle společnosti Omnipol a.s. na adrese Nekázanka 880/11, Praha 1 po vzájemné domluvě.
4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

 

Letoun L-39NG úspěšně prošel zkouškou pevnosti trupu

2020-03-11

V únoru 2020 proběhl ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze (VZLÚ) nejdůležitější test ze série pevnostních zkoušek draku trupu letounu L-39NG (sériové výrobní číslo 7002). Úspěšně provedená statická zkouška představuje důležitý milník na cestě k plné certifikaci letounu.

Více informací >

Účelem zkoušek bylo ověřit pevnost trupu dle požadavku evropského vojenského předpisu EMACC. Během předchozích zkoušek došlo k ověření pevnosti trupu zatíženého ohybem, od motoru a také od vodorovné ocasní plochy. Posledním realizovaným, a zároveň nejkritičtějším případem, bylo kombinované zatížení ohybem vodorovné a svislé ocasní plochy.

Drak trupu letounu byl při této zkoušce nejdříve zatěžován do provozního zatížení odpovídajícímu maximálnímu možnému zatížení letounu za letu, při kterém bylo prokázáno, že nedošlo k trvalým deformacím. Následovalo namáhání draku do početního zatížení (150 % provozního zatížení) a dále byl trup záměrně zatěžován ještě většími silami vedoucími až k poruše konstrukce, která nastala při 110 % početního zatížení. Rozdíl početního a provozního zatížení 1,5 představuje v letectví celosvětově standardní součinitel bezpečnosti.

„Zkouška do početního zatížení je vyvrcholením kampaně zkoušek, které definují únosnost konstrukce trupu,“ Říká Pavel Henzl, vedoucí oddělení technických analýz výrobce letounu AERO Vodochody AEROSPACE. K výsledku zkoušky podotýká: „Zkouška dopadla tak, jak měla. Struktura zareagovala podle našich očekávání a dosáhli jsme limitu, který jsme potřebovali. Poruchy i reakce konstrukce odpovídají výpočtům, takže jsme se zkouškou naprosto spokojení.“

Zkoušky podobného rozsahu se v České republice provádí zejména v případě potřeby certifikace nového typu letounu a jejich příprava zabere měsíce, někdy i roky. Pro každý letoun je totiž nutné navrhnout unikátní způsob experimentálního ověření vlastností letounu. Pro pracovníky Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu se tak jednalo o významnou událost. Zodpovědný pracovník za realizaci zkoušky David Novotný z VZLÚ k průběhu dodává: „Záměrem bylo, aby zkušební kus vydržel zatížení odpovídající maximálnímu početnímu zatížení. Tím byla prokázaná pevnost konstrukce. V průběhu zkoušky jsme dojeli na 110 % početního zatížení, následně se objevily první deformace, které už znemožňovaly další pokračování bez rizika kompletního poškození zkušebního kusu. Zároveň jsme tak dosáhli potřebného poruchového stavu, a tudíž zkouška dopadla úspěšně.“ 

Tím ale cesta druhého vyrobeného prototypu nekončí. Trup s číslem 7002 projde ještě dalšími testy. „Budeme pokračovat zkouškami pilotních sedaček a zkouškou do destrukce motorového lože v předozadním směru, což je vlastně havarijní případ,“ dodává David Novotný.  

V rámci certifikace letounu L-39NG tak byl proveden další z mnoha důležitých kroků. Ještě ale zdaleka není hotovo. „Čeká nás teď kampaň, kdy budeme zkoušet limitní stavy křídla, potom nás čekají ještě další dílčí zkoušky a v tuto chvíli se v podstatě spouští kampaň únavových experimentů ve VZLÚ, což je další velká část certifikačního procesu,“ uzavírá Pavel Henzl z Aera Vodochody Aerospace.

Letoun L-39NG je společným projektem dvou soukromých společností, největšího českého leteckého výrobce AERO Vodochody AEROSPACE a jeho strategického partnera, obchodní a vojenské výrobní společnosti OMNIPOL.

 

Přehled vyrobených letounů v rámci projektu L-39NG:

 

Výrobní sériové číslo

Typ

Role

7001

prototyp

letové zkoušky, pozemní vibrační zkoušky, zbraňové zkoušky

7002

prototyp

statické zkoušky pevnosti

7003

prototyp

pozemní únavové zkoušky

7004

předsériový letoun

letové zkoušky

2626 (trupové číslo)

technologický demonstrátor

letové zkoušky, demonstrace nových technologií

 

Bezpečný pohyb letadel na letišti v hlavním městě Indonésie Jakartě zajistí systém české firmy ERA

2020-02-18

Pardubická firma ERA (člen skupiny OMNIPOL) v polovině ledna podepsala kontrakt na rozšíření svého přehledového systému pro sledování letového provozu na mezinárodním letišti Soekarno Hatta v Jakartě.

Více informací >

Zákazník AIRNAV Indonesia oslovil společnost ERA, aby pomohla vylepšit a rozšířit svůj vlastní systém pro sledování letového provozu na letišti v hlavním městě země. Po sedmi letech jeho úspěšného fungování ERA podepsala smlouvu na rozšíření přehledového systému instalovaného v roce 2013 z 32 původních na 44 stanic. 12 stanic přibyde nových, další čeká modernizace.

Nová síť stanic zajistí pokrytí nového terminálu a přidružených odstavných ploch včetně prostoru pro cargo s ohledem na stavbu nových budov. ERA provede instalaci, konfiguraci, sérii testování i proškolení personálu za podpory místní firmy Dinamika Andalan Sukses, která bude zodpovědná za infrastrukturu. Obhlídka terénu letiště, tzv. site survey, proběhla koncem ledna, závěrečné testy SAT před uvedením systému do provozu jsou plánovány na závěr roku 2020.

V roce 2012 se jakartské letiště rozhodlo pro modernizační program vylepšující bezpečnost letového provozu a vybralo si pro tento úkol rakouskou firmu Avibit a pardubickou ERA. ERA tehdy dodala svůj osvědčený multilaterační systém MSS pro sledování letového provozu, v provozu je zde rovněž 213 vysílačů SQUID monitorujících pohyb letištních vozidel.

O technologii sledování provozu letadel na letištích
Spolu s tím, jak se zvyšuje provoz na světových letištích a jejich přistávacích drahách, roste i riziko, že dojde k chybě.  Dohledový pozemní systém firmy ERA používá technologii multilaterace, která je schopna sledovat provoz na letištní ploše a poskytovat aplikace pro sledování letadel ve vzdušném prostoru cestou k letišti. Multilaterace určuje polohu letadla na principu měření rozdílů časů příchodu z paluby stroje na třech a více přijímacích stanicích. Systém je tvořen malými bezobslužnými pozemními stanicemi, které jsou rozmístěny na strategických místech kolem letiště a zajišťují nepřetržité a automatické sledování pohybu letadel. Majáčky SQUID umístěné na servisních vozidlech doplňují informaci pro dispečery o jejich polohu.

O letišti v Jakartě

Mezinárodní letiště Soekarno-Hatta na ostrově Jáva patří k dvaceti nejvytíženějších letišť na světě s 67 miliony cestujících ročně (údaj z 2018). Systémy řízení letového provozu Indonésie, země s více než čtvrt miliardou obyvatel, potřebují soustavně vylepšovat o nové technologie, aby byla zajištěna bezpečnost letů ve vzdušném prostoru nad jejím územím, které je větší než celá Evropa. Indonésie je čtvrtý nejlidnatější stát světa, leží v jihovýchodní Asii a Oceánii a je tvořen 17 508 ostrovy.

Poznámka pro editory:

ERA a.s. je respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní společnost. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.

ERA je v čele pelotonu ve vývoji sledovacích systémů pro řízení letového provozu a jejich prodeji do celého světa. Vyvíjí, vyrábí a implementuje v dnešní době nezbytné systémy zajišťující bezpečnost, a to pro civilní i vojenské účely. Za dvě dekády své existence ERA instalovala přes 100 těchto systémů ve více než 60 zemích pěti kontinentů. Operační nároky uživatelů naplňují nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

ERA vyvinula unikátní pasivní sledovací systém VERA-NG pro sledování a identifikaci cílů ve vzduchu, na zemi i na moři, využitelný pro protivzdušnou obranu i moderní elektronický boj. Zároveň ERA napsala důležitou kapitolu historie řízení letového provozu, když prosadila multilateraci mezi základní technologie pro sledování pohybu letadel od vzletu až po přistání.

Další údaje o společnosti ERA jsou k dispozici na internetové adrese www.era.aero.

Pro dodatečné informace, prosím, kontaktujte marketingové oddělení firmy.
Lenka Reichová
Telefon: +420467004120
Mobil: +420730190497
E-mail: l.stejskalova@era.aero

 

Prezident Jiří Podpěra získal ocenění Osobnost roku 2019

2020-01-16

Z každoročního udílení cen časopisu Review odešel letos prezident společnosti OMNIPOL Jiří Podpěra s titulem Osobnost roku 2019 v obranném a bezpečnostním průmyslu. Cenu získal za vynikající výsledky a osobní aktivity ve sféře leteckého, obranného a bezpečnostního průmyslu (v zastoupení převzala Marika Přinosilová, ředitelka marketingu a komunikace).

Více informací >

Dceřiná společnost ERA zase obdržela titul Společnost desetiletí, a to za mnohaleté vynikající výsledky v oblasti vývoje a výroby zejména multilateračních systémů a technologií pro sledování a rozpoznávání cílů a systémů zajišťujících bezpečnost letového provozu pro civilní i vojenskou sféru.

Kromě společností OMNIPOL a ERA byly oceněny například společnosti Retia, Tatra Trucks a Rayethon.

Ceny udělovalo vydavatelství MS Line, vydavatel časopisů Czech Defence Industry and Security Review a Review pro obranný a bezpečnostní průmysl. Magazíny Review jsou mediální platformou Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) a ceremoniál udílení cen byl součástí výročního zasedání redakční rady, která se sešla 14. ledna v Domě armády Praha v Dejvicích.

Přítomni byli četní spolupracovníci časopisu: zástupci GŠ AČR, Letecké služby Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, tří ministerstev: zahraničí, obrany, průmyslu a obchodu, a manažeři společností obranného a bezpečnostního průmyslu. Zasedání redakční rady vedla šéfredaktorka Review Šárka Cook a prezident AOBP Jiří Hynek, udílení cen moderoval mluvčí společnosti Explosia Martin Vencl.

Druhý létající L-39NG se poprvé vznesl do vzduchu

2019-12-09

Odolena Voda Letoun L-39NG se sériovým výrobním číslem 7004 se poprvé vznesl v Aeru Vodochody v pondělí 9. prosince 2019. Tento letoun bude prvním, který Aero dodá zákazníkovi. Letoun pilotovaný firemními testovacími piloty Vladimírem Továrkem a Vytautasem Poželou trval 32 minut.

Více informací >

Letoun se sériovým výrobním číslem 7004 je již druhý letuschopný L-39NG. „Dnes jsme svědky dalšího důležitého kroku v projektu L-39NG. Letoun 7004 se nyní podle plánu připojil k 7001 a k technologickému demonstrátoru (2626) v letovém programu, abychom mohli zrychlit průběh letových testů a podle plánu dokončit certifikaci na pokročilý cvičný letoun ve třetím čtvrtletí roku 2020. Jsem hrdý, že Aero zvládlo vyrobit tři prototypy a jeden předsériový letoun za méně než dva roky.

Letoun 7004 je zároveň první předsériový stroj, který byl sestaven v souladu s finální specifikací pro sériovou výrobu, a nabízí našim zákazníkům další příležitost vyzkoušet si vynikající schopnosti, výkon a letové charakteristiky tohoto výcvikového a lehkého útočného letounu nové generace. Za zmínku stojí i fakt, že L-39NG je jedním z mála programů vývoje cvičných letounů na světě, který bude využívat pro letové zkoušky a ukázkové lety pro zákazníky hned tři letouny,” popsal Dieter John, prezident a CEO Aera Vodochody.

Let sledovalo několik hostů, mezi nimi zástupci investiční skupiny Penta, která Aero Vodochody vlastní, a společnosti OMNIPOL, která je strategickým partnerem Aera v projektu L-39NG. „Harmonogram je v souladu se stanoveným plánem, což je pro nás zásadní. Dnešní let letounu 7004 je významnou událostí nejen pro celý projekt, ale především pro naše další jednání s obchodními partnery,” řekl Jiří Podpěra, prezident společnosti OMNIPOL.

Dokončené jsou již čtyři L-39NG

Aero do dnešního dne vyrobilo čtyři letouny L-39NG. Tři prototypy – jeden určený na letové zkoušky, jeden na statické zkoušky pevnosti a jeden na únavové zkoušky. Třetí z nich byl dokončený jen před několika dny, trup již byl převezen do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, křídlo bude následovat za několik týdnů a zkoušky začnou počátkem roku 2020. Prototyp určený ke statickým zkouškám prochází testy od června 2019, zkušební program by měl trvat do poloviny roku 2020.

Oba letuschopné stroje, prototyp se sériovým výrobním číslem 7001 a nyní i předsériový letoun 7004 jsou určeny k intenzivním letovým testům. Některé ze zkoušek probíhají také na technologickém demonstrátoru, letounu s trupovým číslem 2626, což je původní cvičný L-39 vybavený novým motorem, avionikou a dalšími technologiemi, které jsou použité v L-39NG. Aero chce dokončit certifikaci na pokročilý cvičný letoun ve třetím čtvrtletí roku 2020. Letoun 7001 poté bude pokračovat v certifikaci na lehký bojový letoun, která by měla být dokončená v druhé polovině roku 2021.

 

Přehled dosud vyrobených letounů v rámci projektu L-39NG:

 

Výrobní sériové číslo

Typ

Role

7001

prototyp

letové zkoušky, pozemní vibrační zkoušky, zbraňové zkoušky

7002

prototyp

statické zkoušky pevnosti

7003

prototyp

pozemní únavové zkoušky

7004

předsériový letoun

letové zkoušky

2626 (trupové číslo)

technologický demonstrátor

letové zkoušky, demonstrace nových technologií

Více o L-39NG

Letoun L-39NG je moderní a efektivní lehký proudový letoun schopný plnit roli lehkého bitevníku a jednotného a komplexního letounu pro plnohodnotný výcvik pilotů moderních vzdušných sil. Letoun vychází z aerodynamické koncepce původních L-39 s optimalizovanými prvky ke snížení odporu a zvýšení účinnosti, a využívá soudobé technologie výroby a moderní vybavení. Pohon obstarává vysoce úsporný motor FJ44-4M dodávaný s údržbovým systémem TAP Blue, který uživatelům zajišťuje bezprecedentní letuschopnost a predikovatelnost údržbových nákladů. Avionika letounu je připravena pro výcvik budoucích pilotů letounů čtvrté a páté generace a může být do značné míry přizpůsobena požadavkům zákazníka. Letoun je v bojové variantě vybaven pěti závěsníky pro nesení výzbroje. Součástí letounu je i široké spektrum simulačních technologií včetně zapojení do vysoce moderního taktického simulačního centra s cílem zvýšit účinnost výcviku. Strategickým partnerem projektu L-39NG je společnost OMNIPOL, která jej z 50 % spolufinancuje a vlastní. Další podrobnosti o novém letounu zjistíte na www.l-39ng.aero.

AERO Vodochody AEROSPACE

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj a výrobu civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti vlastních letounů je Aero stálým partnerem řady armádních letectev a má silnou pozici na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny. Díky stovkám stále používaným letounům L-39 a zejména díky svému novému letounu L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu s proudovými cvičnými letadly.

V oblasti civilního letectví je Aero partnerem největších leteckých výrobců v široké škále projektů. V posledních letech přitom přijalo zodpovědnost nejen za výrobu, ale i za vývoj strukturálních částí letounů díky několika risk-sharingovým programům.

OMNIPOL

OMNIPOL je investiční a obchodní skupinou s více než osmdesáti pěti lety zkušeností na domácím i mezinárodním trhu. Společnost poskytuje špičková řešení pro obranný a bezpečnostní sektor.

OMNIPOL je vlastníkem dvou dceřiných výrobních společností ERA a MESIT disponujících pokročilými technologiemi, které se zaměřují zejména na pasivní systémy sledování vzdušných, pozemních a námořních cílů, vojenskou komunikaci, letecké přístroje a přesnou strojírenskou výrobu včetně vlastních slévárenských a galvanických procesů. Zabývají se také souvisejícími softwarovými produkty, ale například i kybernetickou bezpečností, a to jak pro vojenský, tak i civilní sektor. Celá skupina OMNIPOL zaměstnává více než 1 400 odborníků, z toho přes 200 zaměstnanců se podílí na výzkumu a vývoji nových produktů.

Kontakt:

Tereza Vrublová, mluvčí

tereza.vrublova@aero.cz, +420 734 518 038

Tobiáš Tvrdík, PR manager

tobias.tvrdik@aero.cz, +420 731 624 842

www.aero.cz

Prezentovali jsme se na veletrhu BrauBeviale 2019

2019-11-20

Společnost OMNIPOL se od 12. do 14. listopadu zúčastnila veletrhu BrauBeviale 2019 v Norimberku, jež je nejvýznamnější výstavou v Evropě v oboru pivovarské, sladovnické a nápojové techniky. OMNIPOL reprezentovaný Lubomírem Grollem, Josefem Arnoštem a Petrem Dubovcem tradičně představil sladovnickou techniku.

Více informací >

V návaznosti na dlouhodobě dobré vztahy OMNIPOL letos spojil vystavovatelský prostor se společností NT technics, která vyrábí hlavně linky pro mytí/plnění KEG sudů a dále také balící a manipulační techniku. Obě firmy tak postavily větší a zajímavější stánek se sdíleným zázemím. Stánek využili i zástupci výrobce sladoven MOPOS a projektové společnosti RAVOZ.

Naši kolegové se na veletrhu setkali se současnými obchodními partnery v Rusku k projednání stávající spolupráce. Mimo to byly rozvíjeny i kontakty s potencionálními zákazníky z celého světa.

Kromě vlastní prezentační činnosti byla výstava přínosná i možností získání přehledu o současném pivovarnickém a sladovnickém trhu. Zatímco byl rok 2018 pro výrobce sladu i pěstitele chmele tragickým z důvodu sucha, letos jsou dodavatelé dvou základních surovin spokojeni jak s množstvím, tak kvalitou úrody ječmene a chmelu.

 

 

MESIT střední škola získala unikátní vybavení

2019-31-10

Nejvýznamnější soukromá střední škola ve Zlínském kraji, zaměřená na technické vzdělávání, získala pro svůj další rozvoj významného zahraničního partnera. Díky společnému projektu MESIT school ver. 4.0 s dánskou nadací T he VELUX Foundations zrekonstruovala své prostory a vybavila je měřicí technikou , kter á je naprosto jedinečná ve Zlínském kraji. Proměnou projde MESIT střední škola i v oblasti vzdělávacích metod.

Více informací >

Projekt MESIT school ver. 4.0 má připravit absolventy MESIT střední školy na dynamicky se vyvíjející podmínky trhu práce, kde se stále více prosazují prvky robotizace a digitalizace průmyslu.

Ve výchově vlastních odborníků vidíme budoucnost všech společnostíkoncernu MESIT. Také proto jsme se v loňském roce více zaměřili naprojekt Firemní škola, prostřednictvím kterého chceme přilákat mladou generaci ktechnickým oborům svysokou přidanou hodnotou,říká předseda představenstva MESIT Michal Hon.

Právě díky vybavení dvou nových učeben, např. 3D měřicím laserovým scannerem poslední generace a systémy pro automatizaci a robotizaci, je škola ve středoškolském systému Zlínského kraje unikátem.

„Měření a kontrolu považujeme za jednu znejdůležitějších dovedností, které by měl budoucí úspěšný pracovník zvládat. Chceme, aby naši studenti ovládali práci jak s klasickými měřicími nástroji, tak i s nejmodernější technikou. Usnadníme jim přechod ze školních lavic do pracovního života a zároveň dodáme společnostem koncernu MESIT i dalším firmám vregionu plně kvalifikované pracovníky,“ dodává k záměru projektu MESIT school ver. 4.0 ředitel MESIT střední školy František Mikulášek.

Plné znění tiskové zprávy naleznete na https://www.mesit.cz/mesit-stredni-skola-ziskala-unikatni-vybaveni

 

ERA buduje největší pozemní systém pro sledování letového provozu - na letišti v Madridu

2019-10-22

Španělské řízení letového provozu ENAIRE natolik věří technologiím pardubické firmy ERA (člen skupiny OMNIPOL), že si objednalo rozšíření systému, který sleduje provoz na Mezinárodním letišti Barajas v hlavním městě Madridu. Madridský systém bude největší letištní sledovací systém ERA na světě: tvoří jej síť 46 pozemních stanic systému NEO sledujících letadla a přes 130 majáčků SQUID určujících polohu vozidel.

Více informací >

Španělsko upgraduje letištní systém ve svém hlavním městě po 13 letech, první zakázku od úřadu civilního letectví AENA dostala ERA v roce 2006. Systémy NEO a SQUID, které dokážou sledovat každý pohyb strojů po letištní ploše a přesně určit typ vozidla či letadla, fungují od té doby zcela bezproblémově. Nyní však letiště Barajas potřebuje přehledovou informaci ještě zpřesnit, aby byla plnohodnotnou zálohou pro případ, že by byla vyřazena z provozu jeho řídící věž. Sfúzováním dat, která zařízení poskytují, získají dispečeři celkový obrázek o provozu na letišti i za špatného počasí, kdy je viditelnost minimální. Uvedení systému do provozu je plánováno na jaro příštího roku.

Systémy ERA mají ve Španělsku dobrou pověst, již druhou dekádu fungují také na letištích v Asturias, Palma de Mallorca a Tenerife na Kanárských ostrovech. Současně s instalací systému NEO na letišti v Madridu dodá firma dalších celkem 113 majáčků SQUID pro sledování aut, kromě madridského letiště také na letiště ve městech Malaga, Alicante, Barcelona a Asturias.

O letišti Barajas

Mezinárodní letiště Adolfa Suáreze, Madrid – Barajas je největší letiště ve Španělsku, 6. nejrušnější v Evropě a 24. nejrušnější na světě. V roce 2018 letiště odbavilo 57,9 milionů cestujících. Barajas je důležitý přístav pro linky spojující Evropu se zeměmi Jižní Ameriky. Letiště má pět terminálů a nachází se 13 km severovýchodně od centra španělské metropole Madridu, ve čtvrti Barajas. Na letiště Adolfa Suáreze bylo přejmenováno v roce 2014 na počest španělského premiéra, který hrál důležitou roli při obnovení demokracie po pádu Frankova režimu.

Poznámka pro editory:

ERA a.s. (člen skupiny OMNIPOL) je respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní společnost. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.

ERA je v čele pelotonu ve vývoji sledovacích systémů pro řízení letového provozu a jejich prodeji do celého světa. Vyvíjí, vyrábí a implementuje v dnešní době nezbytné systémy zajišťující bezpečnost, a to pro civilní i vojenské účely. Za dvě dekády své existence ERA instalovala přes 100 těchto systémů ve více než 60 zemích pěti kontinentů. Operační nároky uživatelů naplňují nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

ERA vyvinula unikátní pasivní sledovací systém VERA-NG pro sledování a identifikaci cílů ve vzduchu, na zemi i na moři, využitelný pro protivzdušnou obranu i moderní elektronický boj. Zároveň ERA napsala důležitou kapitolu historie řízení letového provozu, když prosadila multilateraci mezi základní technologie pro sledování pohybu letadel od vzletu až po přistání.

Další údaje o společnosti ERA jsou k dispozici na internetové adrese www.era.aero.

Pro dodatečné informace, prosím, kontaktujte marketingové oddělení firmy.
Lenka Stejskalová Reichová
Telefon: +420467004120
Mobil: +420730190497
E-mail: l.stejskalova@era.aero

Do Bratislavy se sjeli uživatelé letounu L-39

2019-10-15

Zástupci čtrnácti států ze tří různých kontinentů, jejichž armády mají zkušenosti s provozem legendárních československých cvičných letounů L-39 Albatros, se sešli na již na čtvrté konferenci uživatelů těchto strojů. Akci, která proběhla 8. až 10. října, uspořádal OMNIPOL společně s AERO Vodochody AEROSPACE.

Více informací >

Setkání, jehož hlavním cílem bylo vzájemné sdílení zkušeností, navázalo na předchozí tři ročníky a letos poprvé se konalo na Slovensku.

Ke čtrnácti zemím se připojili zástupci amerických společností GENESYS, Williams International, lotyšské akrobatické skupiny Baltic Bees Jet Team a Skyline Aviation z Holandska.

Celá konference byla zahájena úterním seznamovacím večerem, po kterém následovaly dva dny vojenských i civilních přednášek a prezentací, ale také neformálních posezení.

Událostí pro všechny byl letoun L-39NG, který vůbec historicky poprvé přeletěl hranice České republiky a účastníci konference si jej mohli prohlédnout při návštěvě letecké základny Sliač. Na místě byl k dispozici také pilot David Jahoda, jehož prezentace vzbudila obrovský zájem.

Čtvrtečním slavnostním předáním výročních plaket z rukou prezidentů Jiřího Podpěry (OMNIPOL), Dietera Johna (AERO Vodochody) a plk. Petra Tománka, velitele 21. základny taktického letectva Čáslav, byla letošní (především z pohledu účastníků) velmi úspěšná konference ukončena.

OMNIPOL, ERA i MESIT představily na Dnech NATO své novinky

2019-09-25

O víkendu 21. – 22. září se OMNIPOL společně s dceřinými společnostmi představily na Dnech NATO v Ostravě jako hlavní partneři této největší bezpečnostní přehlídky v Evropě.

Více informací >

OMNIPOL, ERA i MESIT měly na akci vlastní zázemí ve VIP zóně, kde návštěvníkům představily klíčové služby a produkty ze svého portfolia. Velkou událostí pro hosty byla veřejná ukázka letounu L-39NG (na stojánce) doprovozená tiskovou konferencí pro média za účasti prezidenta Jiřího Podpěry. Pilot Davida Jahoda také poskytl rozhovor České televizi. Společnost ERA zde prezentovala letištní systém ERIS. Ani MESIT nezaostával, úvodní slavnostní přípitek Dnů NATO byl věnován nově vzniklé společnosti DICOM (viz zpráva z 20. září). Náš stánek navštívila řada zahraničních i tuzemských delegací včetně ministra obrany Lubomíra Metnara. Kolegové jednali například také s Karlem Havlíčkem, ministrem průmyslu a obchodu nebo zástupcem generálního ředitelství Vězeňské služby ČR kpt. Martinem Hladilem.

Již 19. ročník Dnů NATO a 10. ročník Dnů Vzdušných sil AČR se konal na letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově a počtem návštěvníků překročil hranici 220 tisíc.

Dceřiná společnost MESIT a Rohde & Schwarz zakládají firmu DICOM

2019-09-20

Společnosti MESIT a Rohde & Schwarz založily nový společný podnik pro další rozvoj produktového portfolia SOVERON pro zabezpečenou komunikaci ozbrojených sil.

Více informací >

Společnosti Rohde & Schwarz a MESIT založily nový společný podnik s většinovým podílem firmy MESIT. Strategickým cílem je dále posílit důvěryhodný a interoperabilní komunikační systém SOVERON. SOVERON představuje plně integrovaná, vysoce výkonná a škálovatelná bezpečná komunikační řešení pro veškeré složky ozbrojených sil. SOVERON posiluje digitální suverenitu zákazníků a poskytuje jim co nejvyšší možnou míru nezávislosti na výrobcích.

Společný podnik byl pojmenován DICOM, s.r.o. a svou činnost provozuje v Uherském Hradišti v České republice. Firma DICOM bude zaměstnávat až 50 odborníků a bude se věnovat pokročilému výzkumu a vývoji (R&D). Zpočátku se zaměří na nové lehké ruční softwarově definované rádio (SDR) systému SOVERON s možností propojení a vícepásmového spojení ve frekvenčním pásmu UHF/VHF.

„Jsme z této společné investice nadšeni. Vytvoření společnosti DICOM umožňuje oběma partnerským firmám urychlit vývoj a výrobu produktů řady SOVERON. Založením tohoto společného podniku se Česká republika stává čtvrtou zemí na světě, kde má společnost Rohde & Schwarz plné zastoupení v oblasti prodeje, servisu (Praha), výroby (Vimperk) a výzkumu a vývoje (Uherské Hradiště),“ vysvětluje Pavel Šalanda, jednatel společnosti DICOM.

 „Firmy MESIT a Rohde & Schwarz spolu již v minulosti úspěšně spolupracovaly. Nyní uskutečňujeme další logický krok spojením svých sil v oblasti výzkumu a vývoje, abychom plně využili našich společných kapacit. Díky této spolupráci budeme moci úspěšně oslovit nové trhy,“ pokračuje Igor Gerek, jednatel společnosti DICOM a místopředseda představenstva společnosti MESIT.

„Špičková řešení společnosti Rohde & Schwarz využívá řada ozbrojených sil po celém světě. Těší nás, že rozšíříme svou přítomnost v České republice. Tato nová spolupráce zajistí nové technologické pokroky a umožní nám poskytovat našim zákazníkům digitální suverenitu,“ shrnuje Bosco Novak, výkonný viceprezident divize bezpečných komunikací společnosti Rohde & Schwarz.

 

OMNIPOL na mezinárodním veletrhu IDET oslaví 85. výročí a představí stávající i nové obchodní partnery

2019-05-29

Společnost OMNIPOL na letošním mezinárodním veletrhu IDET oslaví 85 let působení na českém i mezinárodním trhu a zároveň uvede stávající i nové obchodní partnery. Společně s dceřinými společnostmi ERA a.s., MESIT a.s. a obchodním partnerem SAMSUNG Electronics America Inc., bude prezentovat vedle špičkových obranných a bezpečnostních technologií také novou koncepci 5G sítí.

Více informací >

„Minulý ročník výstavy IDET jsme představili naši koncepci proměny společnosti na obchodně investiční skupinu. Jsem rád, že vize společnosti OMNIPOL s kolegy postupně naplňujeme. Důkazem jsou naše akvizice a projekty nejen českého leteckého průmyslu, jež podporujeme, a které právě na letošním veletrhu při příležitosti našeho 85. výročí můžeme prezentovat,“ řekl Jiří Podpěra, prezident společnosti OMNIPOL.

Společnost OMNIPOL na veletrhu představí nového obchodního partnera, společnost SAMSUNG Electronics America Inc. Obě strany v současné době jednají o partnerství v projektu budování 5G sítí ve vybraných zemích. 5G síť neboli síť nové generace bude realizovaná na jiných frekvencích, než všechny dosavadní sítě a zároveň zaručuje vyšší kapacity.

Dceřiná společnost ERA na stánku demonstruje simulátor VERA-NG pro výcvik operátorů pasivních sledovacích systémů, za jejímž konceptem stojí tým vývojářů. Nový simulátor pro pasivní sledovací systémy je prostředek vojenského průzkumu pro oblast elektronického boje. Významně zkracuje dobu, po kterou za normálních okolností probíhá zácvik operátorů VERA-NG.

Poprvé na veletrhu IDET OMNIPOL vystavuje se svojí uherskohradišťskou dceřinou společností MESIT, která je součástí skupiny od roku 2018. Skupina firem MESIT má více než 60letou tradici v leteckému průmyslu, strojírenských a elektrotechnických oborech. 

Odborníci společnosti OMNIPOL rovněž na veletrhu prezentují projekt L-39NG, jehož jsou společně se společností AERO Vodochody AEROSPACE 50% vlastníkem. Letoun L-39NG absolvoval v prosinci loňského první let a nyní úspěšně prochází certifikačním procesem.

Veletrh IDET, který je nejvýznamnější přehlídkou vojenské techniky v České republice, se koná každé dva roky na výstavišti v Brně, letos 29. – 31. května. OMNIPOL se společně s dceřinými společnostmi ERA, MESIT a obchodním partnerem SAMSUNG představí v pavilonu P na stánku 104.

 

Dceřiná společnost ERA představila na výstavě leteckých technologií v Madridu svou novinku: letištní systém ERIS

2019-03-18

ERA (člen skupiny OMNIPOL) se spolu se svou dceřinou společností R-SYS zúčastnila 12. – 14. března světového kongresu leteckých technologií WATM v Madridu a představila zde svůj nový systém pro řízení letového provozu ERIS. ERIS spolu s přehledovým systémem sítě sensorů NEO představují komplexní řešení z dílny ERA poskytující informace letovým dispečerům.

Více informací >

Softwarový produkt ERIS (zkratka z ERA Integrované Systémy) představuje skupinu systémů pro řízení civilního i vojenského letového provozu ve vzdušném prostoru, řízení pohybů na letišti a plánování letů. ERIS poskytuje přehledovou informaci o situaci ve vzduchu i na letišti a využívá k tomu moderní multisenzorovou fúzi přehledových dat, doplněnou o související letové informace z dostupných zdrojů (letové plány, meteorologické zprávy atd.) Díky funkci zvané Safety Nets dokáže systém ERIS včas detekovat potenciálně konfliktní situace ve vzduchu a na letištních plochách a vydat řídícímu odpovídající výstrahu. Přídavná možnost videoprezentace přehledové informace přispívá ke zvýšení situačního povědomí letištních řídících a pomáhá jim pružně reagovat v případě bezpečnostních varování.

Madridský World ATM Congress, který se letos konal již posedmé, je největší mezinárodní výstavou technologií pro řízení letového provozu, které se účastní všichni významní hráči v oboru: experti národních organizací řízení letového provozu, vývojové týmy a výrobci leteckých technologií z celého světa. Výstavu s doprovodným konferenčním programem organizují společnosti CANSO a ATCA (Civil Air Navigation Services Organisation a Air Traffic Control Association). Akce se zúčastnilo přes 240 vystavovatelů a více než 8500 návštěvníků ze 136 zemí.

Autor: Lenka Reichová Stejskalová, Era a.s.

Oslavy 20 let členství ČR v NATO

2019-03-08

Dne 26. února 2019 se v prostorách rezidence velvyslance Jaroslava Knota na ambasádě v Norsku uskutečnila oslava 20. výročí členství České republiky v NATO.

Více informací >

Akce byla organizována vojenským přidělencem brig. gen. Ing. Liborem Štefánikem. Po úvodním projevu velvyslance JUDr. Jaroslava Knota, v němž byla zvýrazněna důležitost a přínos členství v NATO pro Českou republiku, zavzpomínali společně s L. Štefánikem na okamžik vstupu ČR do NATO generálové Ing. Bohuslav Dvořák a Ing. Miroslav Žižka. Oslav dvacetiletého jubilea se zúčastnili vojenští přidělenci členských zemí NATO, zejména USA, Švédska, Finska, Polska a Turecka, akreditovaní v Oslo, a vybraní zástupci diplomatického sboru.  Norské Ministerstvo obrany zastupovala delegátka protokolu.

 

OMNIPOL se zúčastnil veletrhu obranné techniky IDEX v Emirátech

2019-02-26

OMNIPOL společně s dceřinými společnostmi ERA a MESIT vystavovali ve dnech 17. – 21. února na mezinárodním veletrhu obranných technologií ve Spojených arabských emirátech, v Abú Dhabí. Akce se konala na moderním výstavišti ADNEC. V prostorách expozice skupiny OMNIPOL se konalo slavnostní zahájení, jehož se zúčastnil ministr obrany ČR Lubomír Metnar s celou delegací.

Více informací >

Na veletrhu byla představena kromě našich nejdůležitějších produktů jako VERA-NG a L-39NG novinka společnosti ERA, školicí platforma systému VERA-NG. Tento simulátor reálných situací je prostředek pro zabezpečení efektivního výcviku specialistů elektronického boje, který významně zkracuje dobu, po kterou za normálních okolností probíhá zácvik operátorů. Společnost MESIT prezentovala svoje systémy taktické komunikace, ERA-BHC seznámila odbornou veřejnost s platformou „Cyber Hygiene“.

Během pěti výstavních dnů přivítali zástupci firem společně s ministrem obrany Metnarem v prostorách oficiálního stánku České republiky množství národních delegací, mezi významné návštěvníky patřil například ministr obrany UAE Mohammed Ahmad Al Bowardi nebo ministr obrany SR Peter Gajdoš.

Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, v průběhu výstavy podepsal se svým jihokorejským protějškem Kim Young Ho „Memorandum of Understanding“, vzájemnou dohodu o spolupráci mezi asociacemi obou zemí.

Výstava IDEX je prestižní událost obranného průmyslu v tomto regionu, která má ambici prezentovat nejnovější technologie pro pozemní, námořní a leteckou obranu, letos na ní zavítalo okolo 1200 firem z více než 50 zemí světa. Součástí programu byla také vojenská přehlídka, včetně ukázky protiteroristické akce, tankových manévrů a přeletů stíhaček.

 

OMNIPOL, ERA i MESIT hlavními partnery Dnů NATO v Ostravě

2019-02-22

Třetí zářijový víkend se OMNIPOL společně s dceřinými společnostmi ERA a MESIT představí na Dnech NATO v Ostravě jako hlavní partneři největší přehlídky vojenské techniky pro veřejnost v Evropě. Čtyřstranná smlouva o spolupráci byla podepsána 19. února v rámci veletrhu IDEX konaného v Abu Dhabi.

Více informací >

Na 19. ročník Dnů NATO v Ostravě konajícím se současně s 10. ročníkem Dnů Vzdušných sil AČR mohou návštěvníci zavítat 20. a 21. září a proběhne na letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově. Hlavní pořadatel akce, která se každoročně těší dvousettisícové návštěvnosti, agentura Jagello 2000, slibuje veřejnosti bohatý program. Na jednom místě se mohou v průběhu dvou dnů setkat s širokým spektrem zdrojů a kapacit České republiky a jejích spojenců v oblasti obranných technologií. OMNIPOL a obě dceřiné společnosti budou mít na akci vlastní zázemí, kde budou prezentovat své produkty a služby.

Dny NATO představí na malé ploše jindy neviděné vybavení vojáků, policistů, hasičů, celníků či vězeňské služby. Hlavní program sestává z prezentací armád, policie, záchranářů, speciálních jednotek, letectva a jejich výzbroje a výstroje. Při této příležitosti také významným hostům ve VIP zóně firmy jako Škoda, AERO Vodochody AEROSPACE, LOM PRAHA, Bell Helicopter a další předvedou své výrobky, které tyto organizace používají. Mezi pravidelné hosty patří členové české vlády, představitelé NATO a Evropské unie, velvyslanci a vojenští přidělenci z České republiky i ze zahraničí.

 

Dceřiná společnost MESIT má nového generálního ředitele

2019-02-20

Na začátku února byl do funkce generálního ředitele dceřiné společnosti MESIT jmenován Ing. Viliam Dubovický, který má dlouholeté zkušenosti s vedením strojírenských a zbrojařských společností nejen v České republice, ale i na Slovensku. Ve funkci nahradil Ing. Vladislava Mazúrka, Ph.D.

Více informací >

Ing. Viliam Dubovický, nový generální ředitel společnosti MESIT

OMNIPOL získal dvě ocenění od časopisu „Review“

2019-01-17

Z každoročního udílení cen časopisu Review odešel letos OMNIPOL vítězně hned dvakrát. Společně s dceřinou společností ERA jsme obdrželi titul Manažerský tým roku 2018 a se společností Aero Vodochody jsme získali ocenění za Projekt roku – nový letoun L39-NG.

Více informací >

Ceny udělovalo vydavatelství MS Line, vydavatel časopisů Czech Defence Industry and Security Review a Review pro obranný a bezpečnostní průmysl. Magazíny Review jsou mediální platformou Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) a ceremoniál udílení cen byl součástí výročního zasedání redakční rady, která se sešla 9. ledna v Domě armády v pražských Dejvicích.

Kromě společnosti OMNIPOL byl oceněn také Výzkumný technický ústav, společnosti Aura, Gordic a další. Následně byl pokřtěn nový Katalog bezpečnostních technologií na léta 2019-2020.

Zasedání redakční rady vedla šéfredaktorka Review Šárka Cook a prezident AOBP Jiří Hynek, udílení cen moderoval hudebník Vadim Petrov, jr. Přítomni byli četní spolupracovníci časopisu – zástupci AČR, Letecké služby Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, tří ministerstev: zahraničí, obrany, průmyslu a obchodu a manažeři společností obranného a bezpečnostního průmyslu.

 

První let před-sériového cvičného letounu a lehkého bitevníku L-39NG

2019-01-10

Podívejte se na celé video z prvního letu L-39NG.

Více informací >

První před-sériový cvičný letoun a lehký bitevník L-39NG poprvé vzlétnul

2018-12-22

První před-sériový cvičný letoun a lehký bitevník L-39NG se sériovým číslem 7001 poprvé vzlétnul dne 22. prosince na letišti Aera Vodochody. S novou generací českého proudového letounu poprvé letěli tovární testovací piloti David Jahoda a Vladimír Továrek. V 10:38 dopoledne letoun vzlétl z ranveje, následně vystoupal do výšky 5 000 stop (více než 1500 metrů) a po 30 minutách úspěšně přistál zpět na letišti ve Vodochodech. Pokročilost letounu umožnila realizovat během prvního letu i některé vývojové zkoušky.

Více informací >

Dceřiná společnost ERA hostila workshop ICAS

2018-11-22

46. zasedání skupiny ICAS (Mezinárodní spolupráce v oblasti letištního dohledu) uspořádala v Praze koncem října dceřiná společnost ERA. Workshopu zúčastnilo 48 zástupců skupiny ICAS, kteří zde prezentovali své zkušenosti a nové projekty.

Více informací >

Cílem setkání ICAS je zorganizovat fórum v oblasti sledovacích technologií pro profesionály z celého světa. Sdružuje projektové manažery, inženýry a zástupce letecké dopravy, kteří si zde vyměňují své zkušenosti s různými technologiemi, postupy a infrastrukturními omezeními.

ERA (člen skupiny OMNIPOL) jako významný hráč v komunitě vývojářů systému sledování nejenže hostil tuto událost, ale také vyslal několik svých odborníků, včetně Jakuba Tomáše, vedoucího prodeje ERA a Marka Náhlíka z dceřiné společnosti ERA R-SYS, který přednášel o ERIS systému ERA, což je systém pro ASMGC-S pro středně velká letiště.

Účastníci ocenili pohostinnost společnosti ERA i krásy samotné Prahy: "Organizace celé akce byla naprosto skvělá a profesionální," řekl Péter Szalóky, konzultant ATM pro Hungarocontrol a předseda konference ICAS.

Kromě České republiky, Slovenska a Maďarska se zde setkali účastníci z 18 dalších zemí: Polska Německa, Kanady, Egypta, Francie, Bulharska, Rumunska, Malajsie, USA, Skandinávských zemí, Pobaltských států atd.

Velká část programu druhého dne byla věnována prohlídce pražského letiště, kterou zajistil český ANSP. Návštěvníci měli možnost vidět kontrolní věž, zkušební TWR či technickou místnost a důkladně prozkoumat technologie a postupy používané českými řídicími jednotkami ATM.

Pracovní skupiny ICAS se pořádají pravidelně třikrát ročně. Ač odborníci společnosti ERA často přispívají a poskytují odbornou podporu společnosti ICAS, hostila ERA tuto akci poprvé, a to v nové budově mateřské společnosti OMNIPOL.  

O ICAS

ICAS je sdružení letišť, poskytovatelů letových navigačních služeb (ANSP) a Eurocontrol. Cílem skupiny ICAS je podpora a další organizace při zavádění, integraci a využívání letištních systémů dohledu v letištním prostředí, které zahrnují všechny fáze pozemního pohybu. Skupina také diskutuje s regulačními orgány, výzkumnými a vývojovými ústavy a průmyslem.

OMNIPOL, ERA a MESIT vystavovali na veletrhu Indo Defence v Jakartě

2018-11-15

V termínu 7. - 10. listopadu 2018 se konala v indonéské Jakartě na výstavišti International Expo Kemayoran významná výstava Indo Defence EXPO & FORUM 2018. OMNIPOL se této akce zúčastnil v rámci oficiální české výpravy společně s dceřinými společnostmi ERA a MESIT.

Více informací >

Na společném stánku byl významným návštěvníkům a delegacím představen unikátní systém pasivního dohledu VERA-NG nebo letoun L-39NG.

Zástupci všech tří společností měli příležitost jednat s několika národními delegacemi. Doprovodný program sestával řady konferencí s odborníky z oblasti letectví i obranné a bezpečnostní techniky.

Tato největší událost v asijsko-tichomořské oblasti se koná pravidelně jednou za dva roky a v letošním roce přilákala přes než 25 000 návštěvníků a více než 850 vystavovatelů z 55 zemí. Ve 22 pavilonech byly zastoupeny společnosti z Austrálie, Brazílie, Kanady, České republiky, Francie, Německa, Indie, Itálie, Malajsie, Filipín, Polska, Ruska, Singapuru, Španělska, Jižní Afriky, Jižní Koree, Turecka, Spojeného království, Spojených států a dalších zemí. Prezentovaly se zde významné společnosti jako například Lockheed Martin, Terma a Harris, Saab, Leonardo nebo Rheinmetall.

 

 

 

Avionika L-39NG

2018-11-12

Prohlédněte si video o avionice, kterou bude disponovat letoun L-39NG.

Více informací >

Budova Nekázanka 11 zabodovala v soutěži Stavba roku 2018

2018-11-05

26. ročník prestižní soutěže Stavba roku, který se konal 3. října v Betlémské kapli, byl velmi úspěšný pro naší nově zrekonstruovanou budovu. Dokázala se „prosadit“ mezi silnou konkurencí a získala zvláštní cenu soutěže, "Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM".

Více informací >

Vítězné projekty, kterými jsou sportovní hala, zimní stadion, rodinný dům, historický palác a bytový dům, si můžete prohlédnout v odkazu.

https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/484933-prestizni-titul-stavba-roku-2018-ziskala-letos-hned-dve-sportovni-zarizeni.html

Aero a OMNIPOL ukázali nový český proudový letoun L-39NG představující budoucnost vojenského leteckého výcviku

2018-10-12

V pátek 12. října přesně v 11:50 AERO Vodochody AEROSPACE představilo světu první letoun L-39NG. Roll-out, tedy slavnostní vyjetí prvního předsériového letounu z hangáru, je pro projekt dalším důležitým milníkem, jenž potvrzuje, že vývoj a výroba nového letounu L-39NG pokračují podle plánu. Dalším krokem je příprava letoun na první let, který by měl proběhnout ještě před koncem letošního roku.

Více informací >

Roll-outu přihlížela řada významných hostů, vojenští představitelé několika států, již potvrzení zákazníci a potenciální zájemci o letoun spolu s politickými a diplomatickými delegacemi, včetně předsedy vlády České republiky Andreje Babiše.

Aero Vodochody je s celkovým počtem 6 700 proudových letadel historicky největším výrobcem lehkých proudových letounů v Evropě a jedním z největších na světě. Od roll-outu L-159 ale uběhlo již více než dvacet let. „Když jsme v roce 2006 Aero kupovali, firmě se nedařilo dobře a začít vyvíjet nový vlastní letoun nebylo reálné. Proto jsme zvolili strategii, aby Aero budovalo svou pozici jako přímý dodavatel největších světových leteckých výrobců. Zároveň jsme si ale udrželi důležité členy vývojového týmu, abychom zachovali know-how Aera. Jak dnes můžeme vidět, bylo to správné rozhodnutí,“ popsal Marek Dospiva, zakládající partner skupiny Penta Investments.

V roce 2016 Aero oznámilo svůj plán posílit svou vojenskou výrobu a vrátit se mezi hlavní světové výrobce cvičných a lehkých bojových letounů. Úspěch nové generace legendárních L-39, letounů L-39NG, je při dosahování tohoto cíle klíčový. „L-39NG představuje budoucnost českého leteckého průmyslu. Staví na kombinaci toho nejlepšího z tradice české letecké výroby s moderními technologiemi a nabízí nejlepší řešení pro výcvik pilotů i pro lehké bojové mise. Již nyní si letoun L-39NG získal velkou mezinárodní pozornost i první zákazníky a komunita uživatelů našich letounů tak dále poroste,“ řekl prezident a CEO Aera Vodochody Giuseppe Giordo.

Strategickým partnerem projektu nového proudového cvičného letounu je Omnipol, česká společnost obchodující s obrannou a bezpečnostní technikou. „Dnešní roll-out je pro L-39NG důležitým krokem. Jsme hrdí, že Omnipol v červnu 2015 vstoupil do tohoto projektu jako strategický partner a rovnocenný spoluinvestor společně s našimi kolegy z Aero Vodochody Aerospace,“ vyjádřil se prezident společnosti Omnipol Jiří Podpěra.

L-39NG je vysoce efektivní proudový cvičný letoun schopný plnit roli lehkého bitevníku. Jde o jednomotorový dvoumístný letoun s vyspělým digitálním kokpitem, který zahrnuje sofistikovaný palubní virtuální výcvikový systém a přilbový zaměřovač HMD (Helmet Mounted Display). Letoun L-39NG je klíčovou součástí inovativního konceptu výcviku vyvinutého v Aeru, jenž nabízí nejmodernější vybavení pro pozemní školení, nové učební metody a prostředí a rozsáhlé využívání technologií virtuální reality a umělé inteligence. Letoun L-39NG je navržený tak, aby mohl spolehlivě sloužit desítky let při zachování snadné údržby.

Vývoj letounu L-39NG v posledních dvou letech významně zrychlil, aby bylo možné dodržet termín dodání prvního letounu zákazníkovi již v roce 2020. V roce 2017 začala fáze industrializace a předsériová výroba, ve stejném roce Aero dokončilo dohody se všemi významnými dodavateli a partnery projektu, mezi kterými je 40 českých firem a řada zahraničních společností. Na konci roku 2017 Aero získalo certifikaci pro avioniku a instalaci motoru, plné certifikace nového letounu chce Aero dosáhnout do konce roku 2019.

Aero Vodochody očekává, že celosvětová poptávka po cvičných letounech dosáhne v příštích 10-15 letech až 3 000 strojů. Většina dnes používaných cvičných letounů se blíží ke konci své životnosti, navíc neodpovídají současným požadavkům na výcvik pilotů pro bitevníky čtvrté a páté generace. Konzervativní odhad Aera je, že by v příštích deseti letech mohlo dodat kolem 150 letadel.

Krátce před roll-outem proběhla v Aeru 3. konference uživatelů letounů L-39, na které se sešli zástupci 18 států, které mají zkušenosti s provozováním těchto legendárních cvičných strojů. Většina účastníků konference využila příležitosti zúčastnit se roll-outu a seznámit se s novou generací letounů, která má ambici navázat na úspěchy svého předchůdce.

 

Prezident společnosti OMNIPOL Jiří Podpěra a nový letoun L-39NG

 

 

L-39NG

Letoun L-39NG je moderní a efektivní lehký proudový letoun schopný plnit roli lehkého bitevníku a jednotného a komplexního letounu pro plnohodnotný výcvik pilotů moderních vzdušných sil. Letoun vychází z aerodynamické koncepce původních L-39, avšak využívá soudobé technologie a vybavení. Pohon obstarává vysoce moderní motor FJ44-4M dodávaný s údržbovým systémem TAP Blue, který uživatelům zajišťuje bezprecedentní letuschopnost a predikovatelnost údržbových nákladů. Avionika letounu je připravena pro výcvik budoucích pilotů letounů čtvrté a páté generace a může být do značné míry přizpůsobena požadavkům zákazníka. L-39NG je vybaven pěti závěsnými body pro nesení výzbroje. Součástí letounu je i široké spektrum simulačních technologií včetně zapojení do vysoce moderního taktického simulačního centra s cílem zvýšit účinnost výcviku. Strategickým partnerem projektu L-39NG je společnost Omnipol, která se z 50 % finančně spolupodílí na vývoji letounu. Další podrobnosti o novém letounu zjistíte na www.l-39ng.aero.

 

AERO Vodochody AEROSPACE

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se zaměřuje na vývoj a výrobu civilních a vojenských letadel a je největším leteckým výrobcem v České republice a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě. V oblasti vlastních letounů je Aero stálým partnerem řady armádních letectev a má silnou pozici na trhu s vojenskými cvičnými a lehkými bitevními letouny. Díky stovkám stále používaným letounů L-39 a zejména díky svému novému letounu L-39NG se Aero profiluje jako lídr na světovém trhu s proudovými cvičnými letadly.

V oblasti civilního letectví je Aero partnerem největších leteckých výrobců v široké škále projektů. V posledních letech přitom přijalo zodpovědnost nejen za výrobu, ale i za vývoj strukturálních částí letounů díky několika risk--sharingovým programům.

 

OMNIPOL

OMNIPOL a.s. je spolehlivým globálním systémovým integrátorem a dodavatelem obraných, bezpečnostních a leteckých systémů již od roku 1934. Omnipol se kromě letecké techniky a leteckých cvičných systémů soustředí především na obrannou a bezpečnostní elektroniku. Omnipol stál u zrodu nové etapy jejího rozvoje, když vstupem do pardubické ERY vytvořil podmínky pro rozmach unikátních pasivních (neviditelných) sledovacích a rozpoznávacích systémů nové generace nesoucích značku VERA-NG. Tento systém doplňují další typy pasivních systémů (např. SDD) a poskytují tak komplexní řešení kontroly vzdušného, námořního i pozemního prostoru na principu „vidět a nebýt viděn“. Omnipol je také dodavatelem technologických výrobních celků a služeb pro obranný, ale i potravinářský průmysl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERA vyhrála další evropský tendr. Její systém přispěje k bezpečnosti letového provozu na letišti ve Varšavě

2018-10-01

ERA (člen skupiny OMNIPOL) získala další zakázku na velmi konkurenčním evropském trhu. V červenci spolu s polskou firmou GISS podepsala smlouvu na dodávku letištního systému na mezinárodní letiště Fryderyka Chopina v polském hlavním městě Varšavě.

Více informací >

Na základě vítězství v mezinárodním tendru konsorcium ERA/GISS dodá přehledový letištní systém pro polské řízení letového provozu PANSA. Přehledový multilaterační systém bude sloužit jako součást komplexního řešení pro řízení pozemního provozu na mezinárodním Chopinově letišti, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti řízení letového provozu.

 „Touto důležitou zakázkou v zemi našeho souseda se počet ERA systémů na evropských letištích zvýšil na třicet. Naše silná pozice na evropském trhu nám pomáhá prosadit se i jinde ve světě, jelikož legislativa a standardy pro letecký provoz vznikají zejména na půdě evropských organizací,“ uvedl vedoucí obchodního úseku Jakub Thomas. „Jsem rád, že se firmě daří zvyšovat počet zákazníků a zároveň rozšiřovat produktové portfolio a to nejenom pro segment řízení letového provozu,“ dodal.

Konsorcium ERA/GISS vybaví varšavské letiště ověřeným a certifikovaným systémem NEO, vylepšenou verzí multisenzorového sledovacího systému, který se osvědčil při desítkách instalací na všech kontinentech.  Díky svému designu je vysoce odolný proti rozmarům počasí, má nízkou spotřebu energie, je šetrný k životnímu prostředí a splňuje všechny požadované standardy pro letový provoz.

O letišti ve Varšavě

Varšavské mezinárodní letiště pojmenované v roce 2011 po skladateli Fryderyku Chopinovi je známé též jako Varšava - Okecie. Nachází se ve varšavské čtvrti Włochy (česky Itálie) a je to největší polské letiště, které odbaví 40 procent všech cestujících leteckou dopravou na území Polska a cca 300 letů denně. S počtem pasažérů 16 milionů ročně je varšavské letiště tím nejvytíženějším v nových členských zemích Evropské unie.

  

 

Poznámka pro editory:

ERA a.s. (člen skupiny OMNIPOL) je respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní společnost. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.

ERA je v čele pelotonu ve vývoji sledovacích systémů pro řízení letového provozu a jejich prodeji do celého světa. Vyvíjí, vyrábí a implementuje v dnešní době nezbytné systémy zajišťující bezpečnost, a to pro civilní i vojenské účely. Za dvě dekády své existence ERA instalovala přes 100 těchto systémů ve více než 60 zemích pěti kontinentů. Operační nároky uživatelů naplňují nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

ERA vyvinula unikátní pasivní sledovací systém VERA-NG pro sledování a identifikaci cílů ve vzduchu, na zemi i na moři, využitelný pro protivzdušnou obranu i moderní elektronický boj. Zároveň ERA napsala důležitou kapitolu historie řízení letového provozu, když prosadila multilateraci mezi základní technologie pro sledování pohybu letadel od vzletu až po přistání.

Další údaje o společnosti ERA jsou k dispozici na internetové adrese www.era.aero.

GISS, s.r.o., je polská společnost, která na trhu působí od roku 2012. Soustředí se na design, stavební práce, instalace a údržbu zařízení pro kontrolu letového provozu (ATC), včetně multilateračních systémů, a to v Polsku i zahraničí. Kromě toho je firma známá jako výrobce družicových komunikačních terminálů pro vojenské I civilní aplikace.

Pro dodatečné informace, prosím, kontaktujte marketingové oddělení firmy.

Lenka Stejskalová Reichová
Telefon: +420467004120
Mobil: +420730190497
E-mail: l.stejskalova@era.aero

 

ERA pokřtila radar SICORRA na NATO Days

2018-09-21

ERA ve spolupráci s OMNIPOLem představila na letecké show v Ostravě svou novinku – multistatický pasivní radar SICORRA. Systém stavící na nové průlomové technologii je nejen sám neviditelný jako VERA, ale na rozdíl od ní vidí i „tichá“ letadla.

Více informací >

Přípravy na víkendovou akci započaly již v úterý – tým ERA expertů napříč firmou přivezl zařízení až doprostřed VIP zóny na letišti v Mošnově, smontoval anténu, vztyčil stožár a naladil zařízení na osm okolních rádiových vysílačů.

V sobotu se pak konal křest „Sýkorky“, jak se novému radaru okamžitě začalo přezdívat. Krátce po poledni, kdy na chvíli umlkl hluk akrobatických výstupů bojových letadel, zástup návštěvníků obklopil venkovní expozici ERA, jíž vévodil 20 metrů vysoký stožár s anténou, na němž vlála vlajka ERA. V rámci přípitku si hosté, mezi nimiž nechyběli četní novináři, vyslechli zdravici prezidenta OMNIPOLu Jiřího Podpěry a stručnou prezentaci nového radaru od generálního ředitele ERA Viktora Sotony.

Oba rovněž poskytli interview TV Prima, která reportáž o novince ERA na Dnech NATO odvysílala tentýž den (v sobotu 15. 9. 18:55) v hlavní zpravodajské relaci Velké zprávy v prime timu.

Reportáž je možno shlédnout zde (cca minuta 14:20 – 16:25):

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/15092018

V ground boxu ERA/OMNIPOL/MESIT se za dva dny vystřídalo nesčetně návštěv z řad obchodních partnerů, spřátelených firem i širší veřejnosti. Mezi příslušníky ozbrojených sil Armády ČR byl velký zájem o prezentaci simulátoru VERA-NG, který velmi animovaně všem zájemcům předváděl pracovník školicího oddělení ERA. Celkem se na úspěchu prezentace firmy na NATO Days podílely na dvě desítky zaměstnanců.

O radaru SICORRA

SICORRA pracuje podobně jako klasický radar s odraženým signálem. Na rozdíl od radaru sama nic nevysílá, působí tedy skrytě a je složitější ji dohledat a zničit. SCIORRA nepotřebuje vysílat, protože parazituje na elektromagnetických signálech přítomných v daném prostředí díky rádiovému vysílání – letadla v nich při průletu zanechávají stopu. Díky tomu SICORRA může sledovat i letadla s vypnutými palubními přístroji. Postačí jí k tomu jediná přijímací stanice, zbytek obstarají již existující rádiové vysílače. SICORRA je skvělá v kombinaci s VERA-NG, dohromady vidí naprosto všechny cíle, ať už vysílají či nikoliv. Možnost kombinace těchto dvou systému je zásadní výhodou ERA proti konkurenci.

 

TZ: Era představí na Dnech NATO pasivní multistatický radar SICORRA

2018-09-13

ERA spolu s mateřskou společností OMNIPOL se letos na letišti Leoše Janáčka v Ostravě pochlubí posledním výsledkem svého programu výzkumu a vývoje. Druhý zářijový víkend předvede veřejnosti další ze systémů pro sledování vzdušného prostoru - pasivní multistatický radar SICORRA.

Více informací >

 Tento systém je dalším vývojovým stupněm technologie MSPSR (MultiStatický Primární Sledovací Radar), kterou firma představila poprvé v roce 2013 v podobě demonstrátoru Tichý strážce.

 „Od té doby vývojový tým ERA nasbíral mnoho zkušeností během série měřících kampaní a vojenských cvičení, což napomohlo přijít s ještě pokročilejším řešením, které nyní firma představuje pod jménem SICORRA. Jsem přesvědčen, že tato technologie v kombinaci s našimi dalšími systémy na bázi multilaterace, jako je například VERA-NG, představuje budoucnost pro sledování vzdušného prostoru,“ řekl generální ředitel ERA Viktor Sotona.

Podobně jako primární aktivní radary také pasivní radar SICORRA využívá signály rozptýlené odrazem od cílů a díky tomu je schopen najít a sledovat i ty, které nic nevysílají. Ve srovnání s klasickým radarem ale nepotřebuje pracovat s odrazem vlastního vyslaného signálu, stačí mu „parazitovat“ na signálech přítomných v prostředí, a tím pádem je zcela pasivní a neodhalitelný. Systém vyvinutý v ERA je založený na komerčním pozemním rádiovém vysílání v pásmu FM.

 „Skupina OMNIPOL výrazně a dlouhodobě podporuje výzkumné a vývojové aktivity v oblasti hi-tech obranných technologií v České republice, a to zejména v oboru elektroniky. Tento další úspěšný krok naší dceřiné společnosti na poli radarových technologií jenom potvrzuje, že jdeme správným směrem. Věřím, že nový systém je schopný stát se platnou součástí radarové sítě pro přehled o situaci ve vzdušném prostoru a tím i protivzdušnou obranu,“ uvedl prezident společnosti OMNIPOL Jiří Podpěra.

O principu multistatického radaru

SICORRA (akronym z anglického SIlent CORelation RAdar) patří mezi systémy známé v terminologii EUROCONTROLU jako MSPSR. Pracuje na principu, kdy přijímač (e) a vysílač (e) jsou od sebe prostorově výrazně vzdáleny. Toto rozmístění je výhodné pro detekci cílů, které buď nevysílají žádné elektromagnetické vlny, nebo pracují v režimu tzv. rádiového ticha, a jsou proto jinými systémy pasivní radiolokace nezachytitelné. V tomto smyslu je SICORRA také vhodným doplňkem již osvědčeného pasivního systému VERA-NG.

Poznámka pro editory:

ERA a.s. (člen skupiny OMNIPOL) je respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní společnost. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.

ERA jev čele peletonu ve vývoji sledovacích systémů pro řízení letového provozu a jejich prodeji do celého světa. Vyvíjí, vyrábí a implementuje v dnešní době nezbytné systémy zajišťující bezpečnost, a to pro civilní i vojenské účely. Za dvě dekády své existence ERA instalovala přes 100 těchto systémů ve více než 60 zemích pěti kontinentů. Operační nároky uživatelů naplňují nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

ERA vyvinula unikátní pasivní sledovací systém VERA-NG pro sledování a identifikaci cílů ve vzduchu, na zemi i na moři, využitelný pro protivzdušnou obranu i moderní elektronický boj. Zároveň ERA napsala důležitou kapitolu historie řízení letového provozu, když prosadila multilateraci mezi základní technologie pro sledování pohybu letadel od vzletu až po přistání.

Další údaje o společnosti ERA jsou k dispozici na internetové adrese www.era.aero.

Pro dodatečné informace, prosím, kontaktujte marketingové oddělení firmy.
Lenka Stejskalová Reichová
Telefon: +420467004120
Mobil: +420730190497
E-mail: l.stejskalova@era.aero

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farnborough, největší letecká airshow v Evropě

2018-07-25

Nejprestižnější přehlídka letecké techniky roku konající se střídavě v Anglii a Francii, přivítala své návštěvníky v termínu 16. – 22. července na letišti ve Farnborough, anglickém hrabství Hampshire.

Více informací >

OMNIPOL na této velkolepé akci reprezentovali kolegové z obchodního oddělení, kteří se setkali s obchodními partnery a rovněž navštívili stánek naší dceřinky MESIT a společnosti AERO Vodochody, které zde vystavovalo simulátor L-39NG z dílny VR Group.   

AERO Vodochody zorganizovalo během výstavy dvě klíčové tiskové konference. První se za velké účasti médií i veřejnosti konala při příležitosti podpisu dohod s dvěma novými zahraničními klienty o dodávce nových cvičných letounů L-39NG a letounů L-39CW. Po prvních čtyřech prodaných letounech L-39NG ve verzi lehkého bitevníku Senegalu, se novými zákazníky stala portugalská společnost SkyTech a americká RSW Aviation. Leasingová společnost SkyTech od Aera odebere 10 cvičných letounů L-39NG s opcí na dalších 6. Ty bude následně využívat k pronájmu nebo přímému prodeji. Privátní firma RSW, která poskytuje služby ozbrojeným složkám, podepsala dohodu na dodávku 12 letounů L-39NG a další modernizaci 6 stávajících letounů L-39CW. Zájem klientů dokazuje, že letouny mají své opodstatnění a smysl.

Druhá tisková konference se konala ve středu 18. července a byla prezentací nové verze letounu L-159, tedy L-259 FA Striker.

Velkou oblibu této obří mezinárodní letecké přehlídky zaměřené na letecký a obranný průmysl dokazuje letošní účast více než 1500 vystavovatelů.

Simulátor

 

 

 

 

 

 

 


 

 

OMNIPOL se prezentoval na Žofínském fóru

2018-07-03

Již po 222. se 28. června konalo pravidelné setkání významných osobností, Žofínské fórum, s podtitulem „Armáda ČR, její modernizace a role našeho zbrojního průmyslu v rámci bezpečnostní situace ve světě.“

Více informací >

 O aktuálních problémech armády zde hovořily špičky v oboru. Svojí prezentací na téma PESCO projekty (Permanent Structured Cooperation) zaujal posluchače Genmjr. Bohuslav Dvořák a po boku Gen. Aleše Opaty, náčelníka Generálního štábu AČR, nového ministra obrany Lubomíra Metnara, Jiřího Hynka, prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Daniela Koštovala, náměstka ministra pro vyzbrojování a dalších diskutoval s posluchači o vybrané problematice.  

Ke klíčovým tématům setkání patřily například Veřejné zakázky v oblasti zbrojního průmyslu, Financování zakázek nebo Mezinárodní spolupráce, úloha našich vojáků v zahraničních misích a možnost podpory českého obranného a bezpečnostního průmyslu v rámci evropských obranných projektů.

OMNIPOL se představil na EUROSATORY 2018 v Paříži

2018-06-21

OMNIPOL se společně s oběma dceřinými společnostmi ERA a MESIT zúčastnil v termínu od 11. do 15. června jedné z nejvýznamnějších výstav obranných a bezpečnostních technologií a prostředků EUROSATORY 2018 v Paříži. Na stánku zástupci všech tří firem přijímali národní VIP delegace a obchodní partnery z celého světa.

Více informací >

Výstava sestávala z třiceti mezinárodních pavilonů obsazených 350 delegacemi ze 45 zemí. Celkem zde vystavovalo přes 1800 firem z 63 zemí a registrovalo se 57 0000 návštěvníků ze 153 států.  Souběžně na výstavě proběhlo více než 150 odborných konferencí, které přilákaly velké davy zájemců. Naši zástupci se zajímali především o konference na téma elektronického boje, vzdušné obrany a role nebo využití a budoucí vývoj UAV.

ERA jako první zahraniční výrobce může dodávat sledovací systémy do Číny. Má na to speciální certifikáty

2018-06-15

Čínské řízení letového provozu CAAC China vydalo firmě ERA (člen skupiny OMNIPOL) sérii certifikátů, které z ní udělaly prvního a v tuto chvíli jediného oprávněného dodavatele multilateračních přehledových systémů pro řízení letového provozu pro čínská letiště.

Více informací >

Čínská organizace  CAAC má velmi striktní pravidla, jaké systémy mohou být využívány k řízení letového provozu na čínských letištích, a podle nich vydává tzv. certifikovaná povolení. Certifikační proces je velmi obtížný a sofistikovaný, trvá řadů měsíců až let, avšak pouze technologie, které tato povolení získají, mohou být nakupovány a v zemi používány.  ERA tento certifikát získala jako první zahraniční výrobce po sérii evaluací koncem dubna 2018.

ERA technologie byly opakovaně posuzovány komisí specialistů a podstoupily několik kol testů, včetně praktických zkoušek fungování na letišti. „V průběhu certifikačního procesu panovala mezi čínskými a českými experty na řízení letového provozu skvělá úroveň vzájemné spolupráce, “ uvedl Jimmy Chan, účastník hodnotících mítinků.

Ve výsledku je ERA jediným výrobcem, který se kvalifikoval pro dovoz multilateračních systémů do Číny, a to jak systémů pro monitorování letadel ve vzduchu, tak i pohybu servisních vozidel na letištích. Navíc ERA napomohla CAAC ustanovit standardy pro tuto technologii, pravidla pro certifikaci a její použití v Číně.  „ERA velmi přispěla ke zlepšení bezpečnosti letového provozu v Číně a CAAC China doufá, že tomu tak bude i nadále,” zhodnotil Luo Ming Ju, čínský expert řízení letového provozu.

Během posledních deseti let ERA instalovala své systémy již na čtyřech velkých čínských letištích – v Pekingu, Šanghaji, Changshe and Zhengzhou. Pátou zakázku získala loni pro plánované největší letiště světa ve čtvrti Daxing na jihu Pekingu, které se staví jako druhé letiště v hlavním městě.

Poznámka pro editory:

ERA a.s. (člen skupiny OMNIPOL) je respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní společnost. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.

ERA je v čele pelotonu ve vývoji sledovacích systémů pro řízení letového provozu a jejich prodeji do celého světa. Vyvíjí, vyrábí a implementuje v dnešní době nezbytné systémy zajišťující bezpečnost, a to pro civilní i vojenské účely. Za dvě dekády své existence ERA instalovala přes 100 těchto systémů ve více než 60 zemích pěti kontinentů. Operační nároky uživatelů naplňují nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

ERA vyvinula unikátní pasivní sledovací systém VERA-NG pro sledování a identifikaci cílů ve vzduchu, na zemi i na moři, využitelný pro protivzdušnou obranu i moderní elektronický boj. Zároveň ERA napsala důležitou kapitolu historie řízení letového provozu, když prosadila multilateraci mezi základní technologie pro sledování pohybu letadel od vzletu až po přistání.

Další údaje o společnosti ERA jsou k dispozici na internetové adrese www.era.aero.

Pro dodatečné informace, prosím, kontaktujte marketingové oddělení firmy.

Lenka Stejskalová Reichová
Telefon: +420467004120
Mobil: +420730190497
E-mail: l.stejskalova@era.aero

 

OMNIPOL a ERA hlavními partnery Dnů NATO v Ostravě

24. května 2018

Třetí zářijový víkend se OMNIPOL spolu s dceřinou společností ERA představí na Dnech NATO v Ostravě jako hlavní partneři největší přehlídky vojenské techniky pro veřejnost v Evropě. Smlouva o spolupráci byla podepsána v sídle společnosti OMNIPOL tento týden.

Více informací >

Na 18. ročník Dnů NATO v Ostravě konající se současně s 9. ročníkem Dnů Vzdušných sil AČR mohou návštěvníci zavítat 15. a 16. září a proběhne na letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově. Hlavní pořadatel akce, která se každoročně těší dvousettisícové návštěvnosti, agentura Jagello 2000, slibuje veřejnosti bohatý program.  Na jednom místě se mohou v průběhu dvou dnů setkat s širokým spektrem zdrojů a kapacit České republiky a jejích spojenců v oblasti obranných technologií. OMNIPOL a ERA budou mít na akci vlastní zázemí, kde budou prezentovat své produkty a služby, mimo jiné také unikátní pasivní radiolokační systém VERA-NG.

Dny NATO představí na malé ploše jindy neviděné vybavení vojáků, policistů, hasičů, celníků či vězeňské služby. Hlavní program sestává z prezentací armád, policie, záchranářů, speciálních jednotek, letectva a jejich výzbroje a výstroje. Při této příležitosti také významným hostům ve VIP zóně firmy jako Škoda, AERO Vodochody AEROSPACE, LOM PRAHA, Bell Helicopter a další předvedou své výrobky, které tyto organizace používají. Mezi pravidelné hosty patří členové české vlády, představitelé NATO a Evropské unie, velvyslanci a vojenští přidělenci z České republiky i ze zahraničí.

Zástupci všech tří stran, Zdeněk Pavlačík (Jagello 2000), Milan Starý (ERA a.s.) a Marika Přinosilová (OMNIPOL a.s.) při podpisu smlouvy

 

ERA-BHC CS bezplatně poskytne Masarykovu ústavu Vyšších studií ČVUT vzdělávací a testovací softwarovou platformu “Cyber Hygiene”

3.května 2018

Praha, 3. května 2018 – Společnost ERA-BHC CS s.r.o., člen skupiny OMNIPOL a.s. podepsala s Masarykovým ústavem Vyšších studií ČVUT a estonskou společností CybExer Technologies OÜ dohodu o spolupráci, jejíž součástí je kontrakt na bezplatné využití softwarové platformy “Cyber Hygiene” a poskytování poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Více informací >

 „Těší mě, že jsme se s Masarykovým ústavem i estonskou stranou na vzájemné spolupráci dohodli. Věřím, že tím pomůžeme zlepšit povědomí o kybernetických hrozbách nejen mezi studenty, ale do budoucna i mezi širokou veřejností,“ řekl Daniel Dunovský, generální ředitel společnosti ERA-BHC CS a dodal: “Naším cílem je poskytování komplexních služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti širokému spektru zákazníků v komerční i nekomerční sféře.“
 
Dvouletý kontrakt na poskytnutí nástrojů pro potřeby lektorů i studentů ČVUT zahrnuje novou exkluzivní  e-learningovou tréninkovou platformu určenou pro testování a vzdělávání uživatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Edukační systém je společným produktem společností ERA-BHC CS a CybExer.
K podpisu smlouvy došlo dne 20. dubna 2018 za přítomnosti velvyslance Estonské republiky v ČR, Jeho Excelence Stena Schwedeho a byl slavnostně podepsán zástupci všech tří stran.    
  
Pro více informací prosím kontaktujte:  Josef Kopecký ERA-BHC CS s.r.o. Obchodní ředitel  E: josef.kopecky@era-bhc.cz  T: +420 776 641 151 
   
O ERA-BHC CS
Společnost ERA-BHC CS poskytuje komplexní služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Disponuje týmem vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s odvracením nejvážnějších hrozeb přicházejících z kybernetického prostoru a s ochranou proti těmto hrozbám. Přináší dlouholeté zkušenosti vycházející ze spolupráce se zákazníky v soukromém i veřejném sektoru, včetně vládních organizací, finančních institucí a zdravotnictví. Interní specialisté disponují certifikacemi z oblasti informační bezpečnosti a jejích auditů, řízení rizik, etického hackingu, řízení IT služeb, projektového řízení a dalších oblastí. Společnost ERA-BHC CS je držitelem certifikátu NBÚ pro přístup k informacím do stupně utajení „Tajné“ a je členem Europian Cyber Security Excellence Center.


O MASARYKOVĚ ÚSTAVU VYŠŠÍCH STUDIÍ ČVUT

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) je součástí Českého vysokého učení technického v Praze a má status vysokoškolského ústavu. Do činnosti ústavu spadá vysokoškolská příprava absolventů – odborníků, kteří díky svým znalostem a dovednostem najdou perspektivní uplatnění ve vystudovaných oborech v bakalářských, magisterských i doktorandských studijních programech. Nedílnou součástí ústavu je zaměření na rozvoj, vědu a výzkum. 
 
O CYBEXER TECHNOLOGIES 
CybExer Technologies OÜ je společnost založená dvěma známými estonskými společnostmi BHC Laboratory OÜ a Bytelife Solutions OÜ. Obě disponují 50% podílem ve společnosti CybExer Technologies OÜ. Společnost CybExer Technologies OÜ byla založena za účelem rozvoje a komercializace specifických bezpečnostních produktů pro kybernetické účely díky excelentní kombinaci odborných znalostí a zkušeností odborníků původních společností.

OMNIPOL koupil holding MESIT

2018-04-19

Praha, 19. dubna 2018 - Společnost OMNIPOL a.s. (dále jen „OMNIPOL“) podepsala s majiteli MESIT Holding a.s. (dále jen „MESIT“) smlouvu o převodu 100 % akcií společnosti MESIT do skupiny OMNIPOL. K uzavření smlouvy došlo 11. dubna 2018.

Více informací >

 „MESIT se svými dceřinými společnostmi je vysoce specializovaná firma se zkušeným týmem profesionálů ve svém oboru. Jsem velice rád, že rozšířila naši skupinu a bude pro nás silným partnerem na trhu“, řekl prezident společnosti OMNIPOL Jiří Podpěra.  

MESIT se touto transakcí stane plnohodnotnou součástí skupiny OMNIPOL a se společností ERA a.s. bude její další důležitou a respektovanou dceřinou společností. Celá skupina se tak i nadále bude soustřeďovat na podporu tradičních českých firem produkujících výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Marika Přinosilová  ředitelka pro marketing a komunikaci

E: marika.prinosilova@omnipol.cz  T: +420 224 011 117

O OMNIPOLU  

OMNIPOL a.s. je spolehlivým globálním systémovým integrátorem a dodavatelem obraných, bezpečnostních a leteckých systémů již od roku 1934. OMNIPOL se kromě letecké techniky a leteckých cvičných systémů soustředí především na obrannou a bezpečnostní elektroniku. OMNIPOL stál u zrodu nové etapy jejího rozvoje, když vstupem do pardubické ERY vytvořil podmínky pro rozmach unikátních pasivních (neviditelných) sledovacích a rozpoznávacích systémů nové generace nesoucích značku VERA-NG. Tento systém doplňují další typy pasivních systémů (např. SDD) a poskytují tak komplexní řešení kontroly vzdušného, námořního i pozemního prostoru na principu „vidět a nebýt viděn“. Společnost OMNIPOL je dále strategickým partnerem projektu L-39NG, na němž se spolu s firmou Aero Vodochody Aerospace z 50 % finančně podílí. OMNIPOL je také dodavatelem technologických výrobních celků a služeb pro obranný, ale i potravinářský průmysl. 

O MESITU   

MESIT Holding a. s. s tradicí výroby sahající zpět až do roku 1952 disponuje širokou základnou zkušených odborníků specializujících se na vývoj a výrobu specializovaných výrobků a systémů v oblasti letectví a kosmonautika, v obranném, bezpečnostním průmyslu a ve strojírenství. Technologicky vzájemně provázané společnosti koncernu MESIT jsou schopny poskytovat komplexní produkty a služby.  

 

ERA vyhrála tendr na pokrytí příletové oblasti letiště Sulajmánía v iráckém Kurdistánu

2018-03-26

ERA (člen skupiny OMNIPOL) podepsala smlouvu na instalaci WAM systému k pokrytí příletové oblasti Mezinárodního letiště Sulajmánía v Kurdistánu, autonomní oblasti na severu Iráku. Systém bude hlídat letadla při sestupu v nízkých letových hladinách až do vzdálenosti 50 námořních mil od letiště. Projekt představuje podobnou výzvu jako letiště v Qeenstownu na Novém Zélandu – také Sulajmánía leží v údolí mezi horami, takže letový provoz není možné sledovat pomocí radaru.

Více informací >

Na základě vyhraného tendru ERA instaluje v okolních horách osm stanic svého osvědčeného multilateračního systému MSS se zabudovanou ADS-B funkcionalitou, tzv. škeble, které vydrží náročné klimatické podmínky. Na samotném letišti se pak uplatní systém pro řízení letového provozu ERIS. Kontrakt v prosinci podepsali hlavní smluvní partner společnost Waypoint a za iráckou stranu vláda Kurdské autonomní oblasti, tender vypsalo Mezinárodní letiště Sulajmánía.

„Tento důležitý projekt zajistí našemu letišti nejlepší dostupnou technologii. Vybraný multilaterační systém je schopen fungovat a poskytovat letové informace dle našich požadavků bez podpory klasického radaru a tudíž je dostatečnou náhradou dosud používaného procedurálního řízení, “ uvedl Taher Abdallah, ředitel letiště Sulajmánía.

Modulární systém MSS je odolný za rozmanitých povětrnostních podmínek (zde teploty od -10 do 50°Celsia) a je možné jej instalovat v jakémkoliv terénu, navíc má nízkou spotřebu energie, je bezúdržbový a šetrný k přírodě. Stanice tak mohou být rozmístěny na kopcích v okolí letiště a dobře „vidět“ do údolí mezi nimi.  Při lednové site survey již byly vybrány příhodné lokality, FATy jsou naplánovány na červen a samotná instalace na místě proběhne v závěru letošního roku. Uvedení do provozu se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2019.

Mezinárodní letiště Sulajmánía bylo postaveno teprve nedávno, provoz zahájilo v roce 2005. Leží 15 kilometrů od města Sulajmánía v iráckém Kurdistánu a má tři terminály.

Kurdistán, doslova "vlast Kurdů" případně Velký Kurdistán, je jen přibližně vytyčená kulturně zeměpisná oblast, v níž převažuje kurdské obyvatelstvo a z níž historicky pochází tento národ, který nemá vlastní stát, ale jinak má svou řeč, kulturu i dějiny. Zahrnuje dvojí pohoří: severozápadní Zagros a východní Taurus. V současnosti termín Kurdistán odkazuje k následujícím oblastem: jihovýchodní Turecko, severní Irák, severozápadní Írán a severní Sýrie. Irácký Kurdistán poprvé získal samostatnost v roce 1970 smlouvou s iráckou vládou a jeho status byl potvrzen v roce 2005 Iráckou republikou, která je federací.

Poznámka pro editory:

ERA a.s. (člen skupiny OMNIPOL) je respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní společnost. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.

ERA je v čele pelotonu ve vývoji sledovacích systémů pro řízení letového provozu a jejich prodeji do celého světa. Vyvíjí, vyrábí a implementuje v dnešní době nezbytné systémy zajišťující bezpečnost, a to pro civilní i vojenské účely. Za dvě dekády své existence ERA instalovala přes 100 těchto systémů ve více než 60 zemích pěti kontinentů. Operační nároky uživatelů naplňují nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

ERA vyvinula unikátní pasivní sledovací systém VERA-NG pro sledování a identifikaci cílů ve vzduchu, na zemi i na moři, využitelný pro protivzdušnou obranu i moderní elektronický boj. Zároveň ERA napsala důležitou kapitolu historie řízení letového provozu, když prosadila multilateraci mezi základní technologie pro sledování pohybu letadel od vzletu až po přistání.

Další údaje o společnosti ERA jsou k dispozici na internetové adrese www.era.aero.

Pro dodatečné informace, prosím, kontaktujte marketingové oddělení firmy.
Lenka Stejskalová Reichová
Telefon: +420467004120
Mobil: +420730190497
E-mail: l.stejskalova@era.aero

ERA na výstavě leteckých technologií v Madridu zažila povznášející obchodní ATMosféru

2018-03-13

Ve dnech 6. – 8. března 2018 se firma ERA (člen skupiny OMNIPOL) tradičně zúčastnila veletrhu s konferencí World ATM Congress (Světový kongres řízení letového provozu), organizovaném společnostmi CANSO a ATCA (Civil Air Navigation Services Organisationa a Air Traffic Control Association), pošesté ve španělském hlavním městě Madridu.

Více informací >

Letošního ročníku této největší výstavy techniky pro řízení letového provozu se účastnilo 225 vystavovatelů, 260 konferenčních řečníků a přes 7600 návštěvníků ze 133 zemí. ERA se zde prezentovala společným stánkem s dceřinou slovenskou společností R-SYS, jehož středobodem byly dvě interaktivní dotykové aplikace, představující jak stávající produktové portfolio ERA – sensory pro detekci letadel, tak novinky v oblasti řízení letového provozu (Air Trafic Management – ATM): vylepšený systém ERIS a především poslední hit - nový systém IXO pro plánování letů letadel a dronů od R-SYSu.

Systém IXO představil v živé prezentaci s ukázkami šéf marketingu firmy R-SYS Pavol Serbín. Jeho kolegové Marek Náhlík a Josef Jankovič pak poskytli několik rozhovorů českými i zahraničním médiím, včetně prestižního ATM magazínu IHS Janes z Velké Británie. ERA se rovněž prezentovala jako jeden z prestižních vystavovatelů v oficiální video-prezentaci pořádající organizace Asociace pro kontrolu letového provozu ATCA.

Na stánku se vystřídalo 15 zástupců ERA z obchodního a produktového oddělení a pět expertů dceřiné slovenské společnosti R-SYS, kteří zde vedli šňůru obchodních jednání se stávajícími i potenciálními zákazníky - delegacemi z desítek zemí, kupříkladu Rakouska, Velké Británie, Spojených států, Maďarska, Slovenska, Polska, Španělska, Kazachstánu, Uzbekistánu, Mongolska či Nigérie.

 

 Lenka Stejskalová Reichová, ERA

Aero rozběhlo linku na před-sériovou výrobu letounů L-39NG

Projekt nového cvičného letounu L-39NG, nástupce legendárního Albatrosu, dosáhl dalšího významného milníku. Stavba linky pro před-sériovou výrobu pokročila do stádia umožňujícího zahájení montáže draku letounu.

Více informací >

Aero Vodochody odstartovalo montáž celkem čtyř letounů L-39NG instalováním potřebných přípravků pro výrobní linku a zahájením prací na prvních sestavách. První a čtvrtý letoun poslouží k letovým zkouškám, druhý vyrobený kus bude připravený pro statické zkoušky a třetí pro únavové zkoušky. Nejedná se o prototypové letouny, ale o letouny postavené podle standardů sériové výroby, což potvrzuje pokročilý vývoj projektu. Očekávaný první let předsériového letounu L-39NG je naplánovaný v listopadu letošního roku.

Partnerem projektu L-39NG je společnost OMNIPOL, která se finančně z 50 % podílí na vývoji letounu.

Projekt byl včetně přípravků oficiálně médiím a veřejnosti představen 26. února za účasti zástupců z OMNIPOLU, České exportní banky a pojišťovny EGAP.

 

OMNIPOL předal do provozu kompletní výcvikový systém L-39

2018-02-26

Úspěšnou zakázku pro vzdušné síly země z Afrického rohu zrealizoval v nedávné době OMNIPOL ve spolupráci s dodavatelem VR Group a.s. Provoz v současnosti nejmodernějšího leteckého trenažéru pro cvičné vojenské letouny L-39 byl oficiálně zahájen 1. února 2018.

Více informací >

Projekt byl postaven na dodávce komplexního výcvikového systému, tj. multimediální učebny a tzv. "Full Mission" simulátoru (FMS, typové označení L-39 Full Mission Simulator).

V první fázi byla zákazníkovi dodána multimediální učebna zahrnující speciální 3D výukové aplikace detailně zobrazující a popisující klíčové části a systémy letounu a částečně zprovozněn FMS simulátor. Druhá fáze sestávala z dodávky přesné kopie kokpitu L-39, který byl následně začleněn do celého systému a zprovozněn ke všeobecné spokojenosti.


 

 

 

OMNIPOL podpořil Vojenský fond solidarity

Ve středu 17. ledna 2018 převzala předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová šek v hodnotě 10.000, - Kč a věcný dar v podobě kalendářů od společnosti Omnipol a.s., agentury SKY Promotion s.r.o. a příslušníků velitelství Vzdušných sil AČR.

Více informací >

Společnost Omnipol a.s s reklamní, produkční a hostesingovou agenturou SKY Promotion s.r.o. financovala a vyrobila kalendář s názvem Czech Air Force 2018. Kalendáře byly poté věnovány dárcům ve vnitroresortní sbírce, kteří je dostali jako poděkování za dobrovolný příspěvek jakékoliv výše.

„Líbí se nám tato forma spolupráce. Podpořili jsme nejen Vojenský fond solidarity, ale zároveň ocenili i ty, kteří se rozhodli do této akce zapojit a přispět,“ řekla Marika Přinosilová, ředitelka marketingu a komunikace společnosti Omnipol a dodala, že by si přála, aby tento projekt pokračoval i v budoucnosti.  

„Velmi si vážím Vaší pomoci a děkuji Vám, že jste se rozhodli podpořit právě náš fond. Každý další příspěvek je pro nás oceněním, že to co děláme, děláme dobře a že má naše práce smysl,“ zdůraznila generálka Šmerdová. Dále připomněla, že v loňském roce pomohl fond celkem šesti vojákům, kteří se ne vlastním zaviněním dostali do těžké životní situace, a upozornila také na příspěvek 22 dětem pozůstalých po příslušnících Armády ČR, kteří zahynuli v přímé souvislosti s výkonem služby. Vojenský fond solidarity obdržel k 30. listopadu 2017 celkem 3794 darů od našich podporovatelů a finanční prostředky na jeho účtu dosáhly částky 4 973 486,- Kč.

Generálka Šmerdová se zástupci společností Marikou Přinosilovou, Milanem Roudným a s příslušníky velitelství Vzdušných sil AČR

Zdroj: majorka Denisa Vernerová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Dceřiná společnost ERA byla oceněna jako Společensky odpovědná firma

ERA byla vyhodnocena jako Společensky odpovědná firma roku 2017 Pardubického kraje. Byla vybrána hodnotící komisí Koalice nevládek Pardubicka na základě návrhu speciální školy Svítání, kterou firma dlouhodobě podporuje.

Více informací >

Cenu „Srdce na dlani“ převzal generální ředitel Viktor Sotona na Galavečeru pro oceněné 4. prosince. Na pódiu Kongresového centra Paláce Atrium v Pardubicích mu ji předala Markéta Hujerová, zástupkyně školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Deset vítězů letošního ročníku vzešlo ze 116 nominací ve třech kategoriích: kromě firem (32 nominací) byly oceněny také neziskové organizace a dobrovolníci. V kategorii dobrovolnické práce byl zcela nezávisle odměněn zaměstnanec ERA zkušebny Ondřej Chvojka. Ocenění dobrovolníci se mohou rovněž těšit na výlet do sídla Senátu Parlamentu ČR, kam je osobně pozvala senátorka Miluše Horská, ředitelka školy Svítání a místopředsedkyní pořádající organizace.
Koalice nevládek Pardubicka sdružuje většinu aktivních neziskových organizací v Pardubickém kraji a soutěž uspořádala již posedmé. Cenu „Srdce na dlani“ zhotovuje ve svých dílnách obecně prospěšná společnost CEDR Pardubice. Večerem provedla moderátorka Jolana Voldánová a písněmi ceremoniál udílení cen proložila muzikálová zpěvačka Hudebního divadla Karlín Kateřina Sedláková.

Zdroj: Lenka Stejskalová Reichová, tisková mluvčí ERA

 

OMNIPOL PRODAL SVŮJ PODÍL VE SPOLEČNOSTI RAMET

1. prosince 2017

Po téměř 20letech spolupráce se management společnosti OMNIPOL a.s. (dále jen „OMNIPOL“ nebo „společnost“) rozhodl po vzájemné dohodě přistoupit k odprodeji 50 % akcií společnosti RAMET a.s. (dále jen „RAMET“) vlastněných společností OMNIPOL. OMNIPOL si v rámci této transakce ponechává vlastnická práva na pasivní radiolokátory SDD (Stanice dlouhého dosahu), přičemž jejich další rozvoj a vývoj přesouvá do své dceřiné společnosti ERA, při zachování těsné spolupráce se společností RAMET. K uzavření smluvní dokumentace došlo s účinností ke dni 30. listopadu 2017.

Více informací >

Společnost OMNIPOL se stala spoluvlastníkem RAMETU v roce 1998 a podílela se na vývoji a obchodních aktivitách spojených primárně s pasivními radiolokátory SDD. SDD slouží ke strategickému sledování námořních a pozemních radarových cílů s dosahem až 700 km. Zařízení funguje na bázi zaměření směru radioelektronických signálů a provádí automatickou analýzu, vyhodnocení a identifikaci zdroje signálu na základě zjištěných parametrů.

 „Spolupráce se společností RAMET byla vždy na vysoké a profesionální úrovni. Odprodejem našeho podílu tedy rozhodně nekončí. Znalosti jejích odborníků budeme při dalším vývoji SDD radiolokátorů nadále potřebovat a s potěšením využívat“, zdůraznil prezident společnosti OMNIPOL Jiří Podpěra.

OMNIPOL má v plánu pokračovat na rozvoji projektu SDD radiolokátorů společně se svojí dceřinou společností ERA a společností RAMET a.s.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

 

Marika Přinosilová                       

Marketing and Communications Director

E: marika.prinosilova@omnipol.cz

T: +420 224 011 117

O OMNIPOLU

OMNIPOL a.s. je spolehlivým globálním systémovým integrátorem a dodavatelem obraných, bezpečnostních a leteckých systémů již od roku 1934. Omnipol se kromě letecké techniky a leteckých cvičných systémů soustředí především na obrannou a bezpečnostní elektroniku. Omnipol stál u zrodu nové etapy jejího rozvoje, když vstupem do pardubické ERY vytvořil podmínky pro rozmach unikátních pasivních (neviditelných) sledovacích a rozpoznávacích systémů nové generace nesoucích značku VERA-NG. Tento systém doplňují další typy pasivních systémů (např. SDD) a poskytují tak komplexní řešení kontroly vzdušného, námořního i pozemního prostoru na principu „vidět a nebýt viděn“. Omnipol je také dodavatelem technologických výrobních celků a služeb pro obranný, ale i potravinářský průmysl.

O RAMETU

Společnost RAMET a. s. s tradicí výroby sahající zpět až do roku 1955 se specializuje především na vývoj, testování a sériovou výrobu unikátních moderních přehledových systémů pro řízení letového provozu a aktivních i pasivních radarových systémů. Firma je také jedním z lídrů na trhu ve výrobě radarových měřičů rychlosti.

 

Veletrh FIHAV 2017

Jedné z nejprestižnějších a nejdůležitějších akcí na Kubě, v Karibské oblasti a Latinské Americe, se v minulém týdnu zúčastnil OMNIPOL zastoupený našimi kolegy z obchodního oddělení.

Více informací >

Se svými produkty se připojili k dalším vystavovatelům z více než 70 zemí světa a představili se širokému portfoliu návštěvníků.

OMNIPOL zde prezentoval nabídku zařízení a poradenských služeb pro pivovary, cukrovary, mlékárny, pekárny, lihovary a rovněž linky pro stáčené nápoje do skla, PET lahví i sudů.

Veletrh s více než 30letou tradicí je považován za výbornou obchodní příležitost ke vstupu na kubánský trh.

 

 

 

 

 

Září ve znamení akcí a veletrhů

21. září 2017

V průběhu září se OMNIPOL úspěšně prezentoval na několika významných světových i regionálních akcích. Mezi klíčové patří DSEI v Londýně, drinktec v Mnichově a Dny NATO v Ostravě, jejichž byl hlavním partnerem.

Více informací >

 DSEI 2017 v Londýně

 Nejvýznamnější letošní akce v regionu, veletrh Defence and Security International (DSEI), se konala v britské metropoli od 12. do 15. září.

V rámci doprovodného programu zde proběhlo několik odborných konferencí, které se věnovaly oblastem obranného a leteckého průmyslu.
Tuto významnou událost navštívilo mnoho zahraničních delegací, přes 32.000 návštěvníků a své produkty prezentovalo více než 1.500 vystavovatelů ze 40 zemí světa. Kromě České republiky to bylo například Slovensko, Německo, Indie, Austrálie, Jižní Korea, USA nebo Rusko.

OMNIPOL společně se svou dceřinou společností ERA na veletrhu představili pasivní sledovací systém VERA-NG a vedle toho rovněž letoun L-39NG a zařadili se po bok nejznámějších světových firem v obranném průmyslu.

Česká výprava byla pozvána také na společenský koktejl, který se konal při příležitosti Czech Business Day na stánku České republiky, který byl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Mezi významnými hosty zde bylo možné potkat velvyslance ČR ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, jeho excelenci Libora Sečku, vedoucího zahraniční kanceláře londýnské pobočky Czech Trade Centra pana Martina Macourka a zástupce MPO paní Jaroslavu Beneš Špalkovou a pana Vladimíra Bomberoviče. Po boku všech se do první čestné VIP řady postavil také pan Jiří Řezáč ve funkci prezidenta AOBP.

 

 

 

 

OMNIPOL hlavním partnerem Dnů NATO

O víkendu 16. – 17. září se OMNIPOL společně se svojí dceřinou společností ERA představili na Dnech NATO v Ostravě jako hlavní partneři této největší evropské přehlídky vojenské techniky pro veřejnost. Již 17. ročník Dnů NATO a 8. ročník Dnů Vzdušných sil AČR se konal na letišti Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově.

OMNIPOL a ERA měli na akci vlastní zázemí ve VIP zóně, kde návštěvníkům představili své klíčové služby a produkty, jako například unikátní pasivní sledovací systém VERA-NG nebo cvičný podzvukový stroj L-39NG.

 

 drinktec 2017 v Mnichově

Další z akcí, kterých se OMNIPOL v průběhu září zúčastnil, byl nejvýznamnější veletrh v oblasti nápojového průmyslu konaný jednou za 4 roky, drinktec v Mnichově.  Uskutečnil se v termínu 11. až 15. září.

OMNIPOL zde společně s partnerskou společností MOPOS představil kompletní technologii pro výrobu sladu. Mimo hlavní zaměření stánku OMNIPOL prezentoval i své kompletní portfolio technologie výroby potravin.

Výstavu vidělo přes 76.000 návštěvníků z oboru z více než 170 států. Své nejnovější inovace, technologie či nápady představilo v 15 vystavovacích halách 1.749 vystavovatelů z 80 států.